IJken en kalibreren van weegschalen | Kalibratieservice

Het is belangrijk, voor zowel de consument als het bedrijf, dat meetinstrumenten zuiver zijn. Daarnaast is het verplicht om in de handel geijkte meetinstrumenten en wettelijk vastgestelde meeteenheden te gebruiken. Wanneer u met een of meerdere weegschalen werkt, is het dan ook erg belangrijk uw apparatuur regelmatig te laten ijken (het wettelijk keuren van de weegschaal), justeren en kalibreren. Bizerba biedt hier, als gecertificeerde fabrikant, ijk- en kalibratieservice voor.

Als gecertificeerde fabrikant voeren wij het conformiteitsprocédé uit. Door onze conformiteitsverklaring is bij de aankoop van een nieuwe weegschaal de maximale nauwkeurigheid al ambtshalve vastgesteld. Voor de latere, regelmatige ijkcontroles van de weegschaal gelden in elk land eigen regels. De Bizerba Service heeft een volledig overzicht van uw ijkcycli en biedt wereldwijd overeenkomstige dienstverlening. De servicemonteur van Bizerba bereidt de weegschaal voor op de ijking en begeleidt de ijk-beambte ter plaatse. Wij nemen daarnaast met plezier de ijk-controle over en het beheer van al uw weegschalen, inclusief de weegschalen van andere fabrikanten.

Het ijken van uw weegschaal en de wetgeving

Het belangrijkste doel van de Metrologiewet, is het beschermen van de consumenten. Maar ook het vertrouwen in de meetinstrumenten vergroten, voorwaarden stellen voor eerlijke handel en zorgen voor rechtszekerheid behoren tot dit doel. Deze meetinstrumenten worden gecontroleerd en getoetst aan de wettelijke eisen. Door deze zogenaamde ijk en herijk wordt ervoor gezorgd dat er geen ondeugdelijke apparatuur in de handel komt en dat te gebruiken instrumenten correct meten.

Kalibratie volgens ISO 9000:2008

Als weegschalen in de productie (of bij onderzoek als testmiddel) worden gebruikt, moeten deze uiterst nauwkeurig zijn. Dit geldt zowel voor analyse- en precisieweegschalen als voor weegschalen voor zware lasten. Daarom is een regelmatige kalibratie nodig. Daarbij wordt gecontroleerd of de weegschaal aan de vastgestelde waarden voldoet. Als de weegschaal deze tests doorstaat, verkrijgt de onderneming een keuringsattest volgens ISO 9000:2008 dat de metingen documenteert.

 

Of u nu als individuele gebruiker of in een grote onderneming met wereldwijde vestigingen werkt - iedereen die zich met eigen ressources op de kernactiviteiten concentreert, heeft baat bij ons kalibratiebeheer. Onze deskundigen kennen de complexe nationale vereisten waaraan u moet voldoen in het kader van uw kwaliteitsbeheer. We adviseren u bij de beslissing welk procedé het best voor u geschikt is en staan als partner aan uw zijde met het uitgebreide dienstenpakket van ons kalibratiebeheer. Onafhankelijk van de fabrikant van uw apparaten.

 

Bizerba is NMi gecertificeerd als Erkend Keurder (EK-3621) voor het uitvoeren van herkeuringen van NAWI's en AWI's (R51).

NMi Nederlands Meet Instituut