Software maintenance contract

Met het Software maintenance contract is uw software altijd up-to-date en zijn de specialisten altijd onder handbereik

Maak uw kosten beter planbaar en zekerder door een Software maintenance contract. Door de beschikbaarstelling van regelmatige updates wordt een verhoogde bedrijfszekerheid gerealiseerd. Het zorgt voor een hoge beschikbaarheid en productiviteit binnen uw lopende bedrijfsvoering.

 

Mocht desondanks het systeem of apparaat een keer uitvallen, dan hebt u via de Hotline toegang tot onze productspecialisten. De beschikbaarheid tijdens onze kantooruren is inbegrepen en daardoor zijn een snelle analyse en storingsopheffing gewaarborgd. De duur van een productie-uitval kan via de Remote Support worden beperkt - profiteer van deze tijdbesparing dankzij het vervallen van de inplanning, voorbereiding en voorrijtijd van een servicemonteur. Bovendien draagt de inbegrepen hotline bij aan de minimalisatie van de klantinterne inspanningen, opleidings- en personeelskosten.

 

Altijd de meest actuele softwareversie - daar kunt u, als u daar prijs op stelt, op rekenen zonder extra kosten voor een nieuwe release van de software. Daarmee kunt u eveneens over de nieuwste functies beschikken en wordt de productiviteit continu geoptimaliseerd - ook op veranderingen in toepasselijke wetgeving kan snel worden gereageerd.

 

Door de gerealiseerde kosten- en tijdbesparingen komt dit Software maintenance contract volledig tegemoet aan de behoefte aan een eenvoudige betalingsmodus, planbare kosten, kostenbeheersing en kostentransparantie. Bovendien weet u reeds op het moment van investering met welke kosten u zult worden geconfronteerd door aanschaf en exploitatie van de software.

Highlights

 • Door de vroegtijdige informatie over verwachte productvernieuwingen kunnen weloverwogen beslissingen worden genomen over een mogelijke update en de inplanning ervan
 • De in de te leveren prestaties inbegrepen Hotline zorgt voor een snelle overbrugging van uitvaltijden. Stilstand en omzetverlies worden tot een minimum beperkt. Bovendien kan door Remote-storingsoplossing een kosten- en tijdintensieve inzet van servicepersoneel worden vermeden
 • Automatisch afroepbare software-updates in de release-cyclus en onbeperkte toegang tot de hotline

Productfoto's en technische informatie kunnen afwijken en evt. in uw land niet beschikbaar zijn.

Remote-support

 • Gebruik van de technische hotline
 • Snelle Online Support zonder fysieke ingrepen op locatie
 • Controle van storingsmeldingen voor hard- en software, alsmede identificatie van mogelijke storingsbronnen

Softwareonderhoud

 • Beschikbaarstelling van de geactualiseerde versies van de onder licentie geleverde softwaremodules
 • Service Level Agreement (SLA): Door een opwaardering wordt de beschikbaarheid van de diensten op individuele basis aan uw productietijden aangepast tot maximaal 24 uur, 7 dagen per week.
 • De door u gedefinieerde reactietijd voor snelle en deskundige reparaties is gegarandeerd om de duur van een productie-uitval zo kort mogelijk te houden.
 • Klantspecifieke softwarecomponenten kunnen eveneens in onderhoud worden genomen om een uniforme service voor de totale oplossing te garanderen
 • Looptijd van 12 tot 60 maanden

Wilt u graag meer informatie ontvangen of wilt u een offerte aanvragen?

 

We kijken uit naar uw aanvraag.

/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba Nederland B.V. mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba Nederland B.V. verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.

Meer producten