Full service contract

Het Bizerba Full service contract biedt de complete dekking voor uw investeringen onder een flexibel samen te stellen contract

Maak uw kosten beter planbaar en zekerder door een Full service contract. Het periodieke preventieve onderhoud waarborgt het waardebehoud en de inzetbaarheid van apparaten en installaties. Het zorgt voor een hoge beschikbaarheid en productiviteit binnen uw bedrijfsvoering. Het Full service contract helpt bovendien bij de minimalisering van het aantal onvoorziene reparaties en het verlaagt de interne kosten voor ingrepen, opleidingen en arbeid.

 

Mocht zich desondanks een uitval voordoen - met het Full service contract zit u altijd goed. Beschikbaarheid tijdens onze kantooruren is inbegrepen en daardoor is een snelle reparatie gewaarborgd. De duur van een productie-uitval kan bovendien door het snelle ingrijpen via de Remote Support worden beperkt - zonder voorbereidings- en voorrijtijd van een servicemonteur. Profiteer ook van deze tijdbesparing.
Een verder voordeel van het Full service contract is het gebruik van Bizerba reserveonderdelen. Het gebruik van kwalitatief hoogwaardige en geteste originele onderdelen verhoogt de levens- en werkingsduur van de apparaten, waardoor de beschikbaarheid betrouwbaarder wordt en de rentabiliteit stijgt.

 

Door het geïntegreerde software-onderhoud beschikken uw apparaten altijd over de meest actuele versies - en dat zonder extra kosten. Bovendien kunt u over de nieuwste functies beschikken en wordt de productiviteit continu geoptimaliseerd - ook op veranderingen in toepasselijke wetgeving kan snel worden gereageerd.

 

Door kosten- en tijdbesparingen komt het Full service contract volledig tegemoet aan de behoefte aan een eenvoudige betalingsmodus, planbare kosten, kostenbeheersing en kostentransparantie. Bovendien weet u reeds op het moment van investering met welke kosten u zult worden geconfronteerd door aanschaf en exploitatie van het systeem (TCO).

Highlights

 • Door gebruik te maken van originele Bizerba onderdelen behoudt u uw aanspraak op garantiedekking voor de apparaten en installaties
 • De in de te leveren prestaties inbegrepen beschikbaarstelling van huurapparaten zorgt voor een snelle overbrugging van uitvaltijden
 • Stilstand en omzetverlies worden tot een minimum beperkt
 • Advisering bij de naleving van normen en wettelijke voorschriften door een geschoolde en competente contactpersoon die optimaal de weg weet in de toepasselijke voorschriften en ervoor zorgt dat wettelijke certificeringen binnen de gestelde termijnen gerealiseerd worden
 • Door ons interne informatiemanagement zijn onze servicemonteurs altijd optimaal geïnformeerd over de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en zijn zij ingewerkt in de praktische toepassing ervan
 • Door de periodieke controles van uw apparaten weten wij altijd waar uw apparaten zich bevinden

Productfoto's en technische informatie kunnen afwijken en evt. in uw land niet beschikbaar zijn.

Overzicht van leveringen en diensten

 • Jaarlijkse check-up
 • Remote-support
 • Reparatiediensten
 • Softwareonderhoud
 • Assetmanagement
 • Slijtende onderdelen inbegrepen
 • Opwaardering van het Service Level Agreement (SLA): Door een opwaardering wordt de beschikbaarheid van de diensten op individuele basis aan uw productietijden aangepast tot maximaal 24 uur, 7 dagen per week. Bovendien is de door u gedefinieerde reactietijd voor snelle en deskundige reparaties gegarandeerd. Op die manier kan de productie zo snel mogelijk worden hervat.
 • Verhoging van het aantal preventieve onderhoudsintervallen
 • Looptijd van 12 tot 60 maanden

Wilt u graag meer informatie ontvangen of wilt u een offerte aanvragen?

 

We kijken uit naar uw aanvraag.

/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba Nederland B.V. mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba Nederland B.V. verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.

Meer producten