Full service contract

Het Bizerba Full service contract biedt de complete dekking voor uw investeringen onder een flexibel samen te stellen contract.

Het full service-contract biedt u een allround bescherming van uw investering. U concentreert u volledig op uw kerncompetentie, Bizerba Service bekommert zich om de instandhouding van uw apparaten. Door de flexibele contractopstelling ontstaat een individueel op uw behoeftes afgestemd prestatiepakket. Het Bizerba full service-contract biedt u een verhoogde productiviteit, gegevens- en softwarebeveiliging en kostencontrole.

Highlights

 • Reparatie: Herstel van defecte apparaten inclusief opbouwtijd, werktijd, reiskosten en originele Bizerba-reserveonderdelen
 • Softwareonderhoud: Beschikbaarstelling van de geactualiseerde versies van de onder licentie geleverde softwaremodules
 • Jaarlijkse check-up en ondersteuning op afstand
 • Activabeheer: Regelmatige registratie van de apparaten bij de klant, bijvoorbeeld voor de inventarisatie

Opties

 • Slijtende onderdelen inbegrepen
 • Opwaardering van het Service Level Agreement (SLA): Door een opwaardering wordt de beschikbaarheid van de diensten op individuele basis aan uw productietijden aangepast tot maximaal 24 uur, 7 dagen per week
 • Verhoging van het aantal preventieve onderhoudsintervallen
 • Looptijd van 12 tot 60 maanden

Productfoto's en technische informatie kunnen afwijken en evt. in uw land niet beschikbaar zijn.

Cost control

 • Transparante, planbare kosten door het omvattende overeenkomstmodel
 • Langdurige kostencontrole behoudt uw liquiditeit

Performance

 • Originele Bizerba-reserveonderdelen voor verbeterde levensduur en functionaliteit
 • Hoge beschikbaarheid:
  • het periodieke preventieve onderhoud waarborgt het waardebehoud en de inzetbaarheid van apparaten en installaties
  • Snelle hulp & reparatie door ondersteuning op afstand

Protection

 • Softwareonderhoud:
  • Altijd de meest actuele softwareversie voor uw apparaten
  • Minimalisatie van veiligheidslekken

Quality

 • Testen van de apparaten volgens de hoogste kwaliteitsnormen in overeenstemming met de regels

Downloads

Wilt u graag meer informatie ontvangen of wilt u een offerte aanvragen?

 

We kijken uit naar uw aanvraag.

/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba Nederland B.V. mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba Nederland B.V. verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.

Meer producten