Checkup contract

Het Checkup contract omvat de regelmatige technische bewaking van installaties en apparaten door Bizerba Service

Met het Checkup contract van Bizerba kunt u in het kader van de jaarlijkse bezoeken de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden identificeren en de verdere stappen die daarvoor nodig zijn, kunnen ter plaatse worden besproken.
Bizerba Service is daarbij uw deskundige gesprekspartner die op de hoogte is van uw situatie en behoeften en daarop op individuele, persoonlijke basis kan inspelen.

Highlights

  • Door ons intern informatiemanagement zijn de servicemonteurs altijd optimaal geïnformeerd over de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en zijn zij ingewerkt in de praktische toepassing ervan
  • Advisering bij de naleving van normen en wettelijke voorschriften door een geschoolde en competente contactpersoon die optimaal de weg weet in de toepasselijke voorschriften en ervoor zorgt dat wettelijke certificeringen binnen de gestelde termijnen gerealiseerd worden

Productfoto's en technische informatie kunnen afwijken en evt. in uw land niet beschikbaar zijn.

  • Jaarlijkse inspectie op basis van een gedetailleerde, apparaatspecifieke controlelijst
  • Gewichtscontrole
  • Bewaking van de ijktermijnen
  • Veiligheidscontrole volgens VDE 0701/0702
  • Voorrijkosten
  • Verhoging van het aantal preventieve onderhoudsintervallen
  • Looptijd van 12 tot 60 maanden

Wilt u graag meer informatie ontvangen of wilt u een offerte aanvragen?

 

We kijken uit naar uw aanvraag.

/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba Nederland B.V. mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba Nederland B.V. verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.

Meer producten