Remote support contract

Bizerba's Remote Support contract biedt snelle en voordelige foutoplossingen via rechtstreekse digitale toegang op afstand of per telefoon

Door op afstand digitaal verbinding te maken met uw apparaten bieden wij onmiddellijke assistentie zonder ter plaatse voor te moeten rijden. Wij bieden daarmee een snelle reactietijd, omdat de rijtijd naar de locatie vervalt. Door de toegang op afstand vermijdt u onnodige inspanningen en profiteert u van een hoge beschikbaarheid van uw apparaten en installaties. Bovendien bestaat daarbij te allen tijde technische zekerheid door de gecertificeerde toegangsmogelijkheden. De toegang verloopt via de gecodeerde verbindingen en is bovendien duidelijk gedefinieerd. Dit garandeert een consistente transparantie.

 

De ter beschikking staande hotline waar u bij storingen gebruik van kunt maken, biedt u continue bereikbaarheid en een centraal aanspreekpunt voor de melding van problemen - geografisch dekkend en te allen tijde bemand. De terugbeltijden worden op individuele basis met klanten vastgelegd en gegarandeerd. Stel met het Remote Support contract een individueel dienstenpakket samen conform uw behoeften. Mocht blijken dat desondanks een storingsopheffing op locatie noodzakelijk is, dan zijn de benodigde gegevens al bekend door de voorgaande klantspecifieke controle.

 

Het Remote Support contract wordt jaarlijks afgerekend.

Highlights

  • Bewezen transparantie - na afronding van de Remote-assistentie ontvangt de klant een servicerapport waarin de verrichte handelingen inzichtelijk gepresenteerd worden
  • Bepaalde apparaten van derden kunnen eveneens in het contract worden opgenomen

Productfoto's en technische informatie kunnen afwijken en evt. in uw land niet beschikbaar zijn.

  • Bereikbaarheid via de hotline
  • Individueel afgesproken reactietijden
  • Verbinding maken op afstand
  • Gekwalificeerde contactpersonen uit de Technische Support
  • Verkorten van de reactietijden
  • Aanpassing van de hotlinetijden tot max. 24/7
  • Contractduur flexibel vast te leggen

Wilt u graag meer informatie ontvangen of wilt u een offerte aanvragen?

 

We kijken uit naar uw aanvraag.

/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba Nederland B.V. mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba Nederland B.V. verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.

Meer producten