Remote support contract

Het Remote support contract biedt snelle en voordelige foutoplossingen via rechtstreekse digitale toegang op afstand of per telefoon.

Door op afstand digitaal verbinding te maken met uw apparaten bieden wij onmiddellijke assistentie zonder ter plaatse voor te moeten rijden. Wij bieden daarmee een snelle reactietijd, omdat de rijtijd naar de locatie vervalt. Door de toegang op afstand vermijdt u onnodige inspanningen en profiteert u van een hoge beschikbaarheid van uw apparaten en installaties. Bovendien bestaat daarbij te allen tijde technische zekerheid door de gecertificeerde toegangsmogelijkheden. De toegang verloopt via de gecodeerde verbindingen en is bovendien duidelijk gedefinieerd. Dit garandeert een consistente transparantie.

Highlights

 • Remote support: Snelle hulp per telefoon, toegang op afstand en augmented reality voor het opsporen van de foutenbron en het verhelpen van storingen
 • Bewezen transparantie – na afronding van de Remote-assistentie ontvangt de klant een servicerapport waarin de verrichte handelingen inzichtelijk gepresenteerd worden
 • Klantspecifieke prekwalificatie voor noodzakelijke inzet ter plaatse

 

Opties

 • Opwaardering van het Service Level Agreement (SLA): Door een opwaardering wordt de beschikbaarheid van de diensten op individuele basis aan uw productietijden aangepast tot maximaal 24 uur, 7 dagen per week
 • Looptijd van 12 tot 60 maanden

Productfoto's en technische informatie kunnen afwijken en evt. in uw land niet beschikbaar zijn.

Performance

 • Maximale beschikbaarheid:
  • Snelle hulp & reparatie door ondersteuning op afstand
  • Efficiënte inzet ter plaatse door individuele prekwalificatie

Cost control

 • Transparante, planbare kosten door het overeenkomstmodel

Downloads

Wilt u graag meer informatie ontvangen of wilt u een offerte aanvragen?

 

We kijken uit naar uw aanvraag.

/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba Nederland B.V. mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba Nederland B.V. verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.

Meer producten