Software maintenance contract

Met het Software maintenance contract is uw software altijd up-to-date en zijn de specialisten altijd onder handbereik.

Altijd up-to-date met de nieuwste software - dat bent u op verzoek en zonder extra kosten voor een nieuwe software-update. Daarmee kunt u eveneens over de nieuwste functies beschikken en wordt de productiviteit continu geoptimaliseerd - ook op veranderingen in toepasselijke wetgeving kan snel worden gereageerd.

Highlights

  • Softwareonderhoud: Beschikbaarstelling van de geactualiseerde versies van de onder licentie geleverde softwaremodules
  • Remote support: Snelle hulp per telefoon, toegang op afstand en augmented reality voor het opsporen van de foutenbron en het verhelpen van storingen

Opties

  • Opwaardering van het Service Level Agreement (SLA): Door een opwaardering wordt de beschikbaarheid van de diensten op individuele basis aan uw productietijden aangepast tot maximaal 24 uur, 7 dagen per week
  • Looptijd van 12 tot 60 maanden

Productfoto's en technische informatie kunnen afwijken en evt. in uw land niet beschikbaar zijn.

Protection

  • Softwareonderhoud:
    • Altijd de meest actuele softwareversie voor uw apparaten
    • Minimalisatie van veiligheidslekken

Performance

  • Hoge beschikbaarheid: Snelle hulp & reparatie door ondersteuning op afstand

Downloads

Wilt u graag meer informatie ontvangen of wilt u een offerte aanvragen?

 

We kijken uit naar uw aanvraag.

/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba Nederland B.V. mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba Nederland B.V. verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.

Meer producten