RetailApp CustomerSearch

Comfortabeler zoeken betekent sneller vinden: Breid met de retailApp CustomerSearch de zoekmogelijkheden uit in de klantstamgegevens van uw weegschaal

De RetailApp CustomerSearch maakt het mogelijk klantgegevens op te zoeken op voor- en achternaam, postcode of woonplaats. De juiste klant wordt snel gevonden met een zoekopdracht met volledige of gedeeltelijke tekst en bij opgave van meerdere zoekcriteria wordt de trefferlijst automatisch geactualiseerd. Door handmatige start via een aparte toets kan de RetailApp naar behoefte ingeschakeld worden. Klanten eenvoudig vinden als het klantnummer niet bekend is geen probleem - CustomerSearch biedt uitkomst.

Highlights

Functionaliteit

Klantgegevens zoeken op:

  • Voor- en achternaam
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Zoekopdracht met meerdere criteria mogelijk
  • Ondersteunt zoeken op volledige en gedeeltelijke tekst

Productfoto's en technische informatie kunnen afwijken en evt. in uw land niet beschikbaar zijn.

Downloads

Wilt u graag meer informatie ontvangen of wilt u een offerte aanvragen?

 

We kijken uit naar uw aanvraag.

/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba Nederland B.V. mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba Nederland B.V. verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.