RetailApp FraudPrevention

Treed gemakkelijk en effectief op tegen fraudegevallen in het zelfbedieningssegment: De RetailApp FraudPrevention maakt het fraudeurs moeilijk.

De RetailApp FraudPrevention maakt meteen na de registratie een opname van de weegplaat. Het opnomen beeld krijgt de klant te zien op het display. Hoe lang dat gebeurt, definieert u. Bovendien wordt de klant er attent op gemaakt dat de opgenomen afbeelding naar de kassa wordt gestuurd. Dat verlaagt het risico op een frauduleuze navulling enorm. Een preventieve functie die psychologisch op uw klant inwerkt en het aantal opzettelijk fout geprijsde producten verlaagt.

Highlights

 

Functionaliteit

 • Automatische opname van een beeld na elke registratie
 • Weergave van de opgenomen afbeelding met de verwijzing dat deze naar het kassasysteem wordt doorgestuurd
 • Verzending van de afbeelding naar een vrij definieerbaar doelsysteem
 • Opslaan van de beelden in het backoffice-systeem is mogelijk

 

Voordelen

 • Psychologische uitwerking op de klant
 • Verhoogde drempel tegen het frauduleuze navullen na de registratie
 • Verlaagd aantal fraudegevallen
 • Verlaging van het omzetverlies

 

Nieuwigheden

 • RetailApp - nieuwe architectuur:
  • Wordt standaard geleverd in het Duits, Engels, Frans, Spaans en Italiaans
  • Configuratie via web-interface voor bewerking aan de weegschaal of van Remote
  • Integratie in ScaleBackup en Monitoring
  • Deïnstallatieproces

Productfoto's en technische informatie kunnen afwijken en evt. in uw land niet beschikbaar zijn.

Downloads

Wilt u graag meer informatie ontvangen of wilt u een offerte aanvragen?

 

We kijken uit naar uw aanvraag.

/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba Nederland B.V. mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba Nederland B.V. verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.

Meer producten