RetailApp PaperNearEnd

Slot met papiereinde Vermijd lege etiketrollen aan uw weegschaal. Vooral in omgevingen met zelfbediening zonder toezicht, door het waarschuwingssysteem voor naderend papiereinde van de RetailApp PaperNearEnd.

De RetailApp PaperNearEnd geeft het etiketeinde aan de weegschaal aan. De waarschuwingssignalen kunnen via email worden verzonden, in de centrale bewaking worden weergegeven of via een visueel signaal van een USB-lamp worden aangeduid. Een combinatie van de drie meldingswijzen is mogelijk. De RetailApp waarschuwt al voor het einde van het etiket, nadat er een individueel te configureren grenswaarde wordt bereikt. Afhankelijk van de status van het papiereinde worden er verschillende meldingen verzonden. Verbeterde beschikbaarheid van de weegschaal door PaperNearEnd.

Highlights

Functionaliteit

  • Koppeling USB-lamp voor visuele signalen
  • E-mailbericht over de etiketstatus
  • Bewakingsfunctie voor actuele statusweergave
  • Waarschuwingssysteem al voor het einde van het etiket
  • Waarschuwingsgrens kan geconfigureerd worden

 

Voordelen

  • Waarschuwing reeds vóór het papiereinde mogelijk
  • Verbeterde beschikbaarheid van de weegschaal
  • Toename van de klanttevredenheid door gereduceerde wachttijden aan de zelfbedieningsweegschaal

Productfoto's en technische informatie kunnen afwijken en evt. in uw land niet beschikbaar zijn.

Downloads

Wilt u graag meer informatie ontvangen of wilt u een offerte aanvragen?

 

We kijken uit naar uw aanvraag.

/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba Nederland B.V. mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba Nederland B.V. verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.