RetailApp PushReceipt

Actief beschikbaar stellen van afgesloten transacties: Met de RetailApp PushReceipt optimaliseert en vereenvoudigt u uw processen in de markt en stelt u uw afgeronde transacties in real-time beschikbaar, precies daar waar u deze nodig heeft.

De RetailApp PushReceipt stuurt ARTS-transacties na het voltooien van een bon of etiket naar een configureerbare ontvangersplaats. De transmissieverbinding kan worden gedefinieerd en bevat een automatisch fall-back-mechanisme: Bij mogelijke storingen in de verbinding worden niet verzonden ARTS-transacties opgeslagen en net zo lang opnieuw verzonden, totdat het verzenden is geslaagd. Kassasystemen kunnen met deze RetailApp in real-time alle informatie ontvangen. Ontvangen in plaats van ophalen – met PushReceipt altijd de meest recente stand van zaken.

Highlights

Functionaliteit

  • Actief beschikbaar stellen van afgeronde ARTS-transacties na het voltooien van een bon of etiket bij de weegschaal
  • Configureerbare transmissieverbindingen
  • Definieerbare ontvangersplaatsen
  • Logbestanden voor de overdracht van afzonderlijke transacties beschikbaar

 

Voordelen

  • Ontvangen in plaats van ophalen – geoptimaliseerde processen in de markt
  • Kassasystemen ontvangen informatie over de afgeronde transacties in real-time
  • ARTS-transacties worden ook bij storingen in de verbindingen gegarandeerd verzonden: wanneer de verbinding is hersteld, worden niet-verzonden transacties opnieuw verzonden

Productfoto's en technische informatie kunnen afwijken en evt. in uw land niet beschikbaar zijn.

Downloads

Wilt u graag meer informatie ontvangen of wilt u een offerte aanvragen?

 

We kijken uit naar uw aanvraag.

/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba Nederland B.V. mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba Nederland B.V. verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.