RetailApp SnackBar

Actief de omzet verhogen: Koppel met de RetailApp SnackBar productsuggesties aan artikelen en bereik zo extra verkoop door een actieve gebruikershulp.

De retailApp SnackBar maakt het mogelijk: als productsuggesties voor een artikel zijn gedefinieerd, worden deze na de registratie automatisch weergegeven op de verkoperszijde van de weegschaal. Door de koppeling van deze voorstellen ondersteunt de RetailApp SnackBar actieve klantsupport en -advies. Alternatief kan naast productsuggesties ook verkoopinformatie op de weegschaalinterface worden weergegeven. Productsuggesties in enkele stappen snel en eenvoudig bijboeken door SnackBar.

Highlights

Functionaliteit

  • Automatische weergave van gekoppelde productsuggesties na het registreren van artikelen
  • Snel boeken van de productsuggesties
  • Weergave van verkoopinformatie op de retailApp-interface

 

Voordelen

  • Verkoopondersteuning door gebruikershulp
  • Extra verkoop door actieve klantsupport
  • Overzichtelijke interface voor snelle afwikkeling

Productfoto's en technische informatie kunnen afwijken en evt. in uw land niet beschikbaar zijn.

Downloads

Wilt u graag meer informatie ontvangen of wilt u een offerte aanvragen?

 

We kijken uit naar uw aanvraag.

/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba Nederland B.V. mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba Nederland B.V. verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.