Branchespecifieke adviescompetentie en ervaring

Met de ervaringen van onze zeer gespecialiseerde consultingteams bieden we u de adviesgebieden en -prestaties aan, waarmee u uw efficiëntiepotentieel nu en morgen optimaal kunt benutten. De uitstekende adviescompetentie omvat naast advies in de retail ook financieringsadvies en serviceadvies. Zo completeren wij onze marktgedefinieerde hardwaresystemen, onze innovatieve softwareoplossingen en ons hedendaagse serviceportfolio tot een echt 360°-aanbod - voor een echt op maat gemaakte oplossing. Dankzij onze ervaring uit talloze succesvol geïmplementeerde klantprojecten bereikt u snel en efficiënt uw doel. Neem contact met ons op voor een advies

Dek met onze consulting-profi's uw potentieel af.

Begeleiding op het hele oplossingspad

Van de individueel ontworpen financiering via het optimaliseren van uw systemen en processen tot en met op behoeften gebaseerde diensten: Onze advisering begeleidt u holistisch op de weg naar kostenefficiënte, optimaal passende en toekomstbestendige uitbreidbare oplossingen.

 

Ons dienstenoverzicht:

  • Analyse van bestaande werkprocessen en systemen met inachtneming van uitdagingen en doelstellingen
  • Ontwikkelen van oplossings- en optimalisatievoorstellen
  • Ontwikkelen van passende maatregelen met handelingsadviezen voor de omzetting inclusief budget-inschatting
  • Suggesties voor het uitbreiden van bestaande oplossingen of voor fundamenteel nieuwe oplossingen
  • Definitie van de vereiste datastromen en mogelijke geoptimaliseerde proces- en bedieningssequenties
  • Suggesties voor oplossingsimplementatie in de bestaande infrastructuur resp. voor hun uitbreiding
  • Benoemen van risico's en ontwikkelen van procedurele implementatievoorstellen
  • Ontwikkelen van een scenario voor de overstap naar nieuwe leveranciers op basis van door u vastgestelde tijdschema's
  • Opstellen van het implementatieconcept en gedetailleerde planning van de rollout

Neem contact met ons op

 

U wenst meer informatie of wilt u een afspraak maken voor een consult? Neem contact met ons op, we kijken uit naar uw aanvraag.

/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba Nederland B.V. mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba Nederland B.V. verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.