Services & support opleidingen

Om ervoor te zorgen dat u het optimum uit uw systeem haalt en zo een concurrentievoorsprong kunt verzekeren, voorzien wij u en uw bedrijf van de nodige toepassingskennis. De opleidingen stemmen we af op uw individuele behoeften. De knowhow-overdracht vormen we consequent praktisch en duidelijk. Het omvat alles, van de basis tot gespecialiseerde kennis over uw Bizerba hard- en software. Onze competente kennisoverdracht reikt van bedienersopleidingen via onderhouds- en instandhoudingsopleidingen tot en met thema's zoals procesoptimalisatie en nog veel meer.

 

Opleiding aanvragen

Opleidingen ter plaatse zorgen voor een vlotte productiestart.

De knowhow-overdracht vormen we consequent praktisch en duidelijk. Het omvat alles, van de basis tot gespecialiseerde kennis over uw Bizerba hard- en software. Onze competente kennisoverdracht reikt van bedienersopleidingen via onderhouds- en instandhoudingsopleidingen tot en met thema's zoals procesoptimalisatie en nog veel meer.

 

Scholingen inzake de service

 

Van de inspectie tot en met het onderhoud: We tonen uw medewerkers, hoe u preventief uw Bizerba-oplossing in stand houdt. Zo definiëren we bijvoorbeeld passend bij uw productie de intervallen, waarin u op optimale wijze uw apparaat of uw installatie onderhoudt, componenten verzorgt of vervangt. Zo verlengt u de levensduur van uw oplossing en minimaliseert uitvaltijden.

 

Uw voordelen

 

  • Competente kennisoverdracht
  • Praktisch en duidelijk
  • Individuele afstemming op uw opleidingsbehoeften

Neem contact met ons op

 

Wilt u een opleiding of hebt u vragen over een thema? Neem contact met ons op.

/

Ik ga ermee akkoord dat Bizerba Nederland B.V. mijn gegevens met betrekking tot het opnemen van dit contact (in het bijzonder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres) voor communicatie in de desbetreffende zaak tot intrekking van de toestemming kan gebruiken, met name opslaan en in de hieronder aangegeven omvang overdragen.

Uw privacy nemen wij uiterst serieus en dit geldt ook voor de opslag, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Zie hiertoe onze privacyverklaring. Het gebruik, de opslag of de overdracht van uw persoonsgegevens anders dan hier aangeduid, vindt alleen met uw toestemming plaats. Een overdracht zonder toestemming vindt alleen plaats in het kader van het doorvoeren van aanvragen gericht aan de verantwoordelijke afdelingen van aan Bizerba Nederland B.V. verbonden ondernemingen of handelspartners, in het kader van de ordergegevensverwerking gericht aan dienstverleners volgens wettelijke bepalingen of in het kader van informatiegerechtigde instanties op grond van wettelijke verplichting.