Oprogramowanie przemysłowe _statistics.BRAIN

Rejestracja, statystyczne opracowanie oraz przejrzysta prezentacja danych masy oraz danych inspekcji

Oprogramowanie _statistics.BRAIN rejestruje dane produkcji do bazy danych SQL bez względu na to czy dane pochodzą z etykieciarki, wag kontrolujących, systemów inspekcji lub terminali. Zgromadzone w ten sposób dane można docelowo analizować w zależności od ważności zadań użytkownika oraz wydrukować w formie raportu.

 

Już na etapie przychodu towarów zapewnia się jakość dostarczonych opakowań, surowców, podzespołów za pomocą łatwych planów kontroli wyrywkowej zgodnie z ISO 2859. W ten sposób unika się odbioru niedoważonych opakowań, partii surowców jak również towarów o niskiej jakości.

Obszar zastosowania

 • Przychód towarów, produkcja oraz wysyłka:
  • centralne zapisywanie oraz archiwizowanie danych
  • centralne rejestrowanie danych
  • wizualizacja danych online
  • wybiórcza analiza oraz raport danych
 • przestrzeganie postanowień prawnych (FPV)

Cechy szczególne

 • monitoring: graficzne monitorowanie online
 • Interface Dynamic Weighing: 100% kontrola
 • kontrola atrybutów: kontrola wyrywkowa z terminalem ST
 • automatyczne raportowanie: automatyczna, cykliczna ocena danych jak również wysyłka zdefiniowanych raportów przez e-mail (ponad 60 raportów do dyspozycji)
 • import danych: ręczny lub automatyczny import użytkowników, materiałów, opakowania, etc.
 • eksport danych: ręczny i automatyczny eksport danych stałych oraz danych wynikowych

Zdjęcia produktów oraz informacje techniczne mogą różnić się w zależności od kraju i w związku z tym mogą być niedostępne.

W celu optymalnego zarządzania danymi do dyspozycji są różne maski, np. opracowanie danych stałych, użytkownik, grupa użytkowników, zmiany, materiał, systemy tolerancji, plany kontroli wyrywkowej. W związku z tym istnieje możliwość zarządzania alarmami jak również danymi zasobów systemowych (maszyny, środki kontrolne, opakowanie) i danymi zmiennymi (plany kontroli materiału).

 

Funkcje

 • statystyczne kontrole procesu
 • centralna ocena statystyczna linii produkcyjnych
 • centralne zabezpieczenie danych
 • raporty służące jako wsparcie przy optymalizowaniu nadwyżek produktu
 • centralna dokumentacja z audytów detektorów metali oraz wykrytych ciał obcych
 • porównanie linii produkcyjnych
 • ograniczanie liczby reklamacji

Moduł podstawowy

centralne zarządzanie danymi stałymi (użytkownik, grupa użytkowników, zmiany, materiał, systemy tolerancji, plany kontroli wyrywkowych i alarmy), dane zasobów systemowych (maszyny, środki kontrolne, opakowanie) i dane zmienne (plany kontroli materiału), centralna analiza statystyki oraz raporty, centralne narzędzia, centralna archiwizacja i zabezpieczenie danych.

 

Monitoring

Graficzna kontrola online bieżącej produkcji (histogram, graficzne wskazanie przebiegu średniej wartości oraz masy netto, aktywny protokół z kontroli wyrywkowej, kontrola alarmów na PC).

 

Import danych

ręczny i automatyczny import (także jako usługa) następujących danych stałych: użytkownik, materiał, opakowanie (tara stała, tara średniej wartości), atrybuty, plan kontroli materiału. Formaty plików: CSV, Excel (2000, 2003, 2007 zgodny), Access (2000, 2003, 2007 zgodny), SQL-Server.

 

Eksport danych

Ręczny i automatyczny eksport (także jako usługa) następujących danych:

 • dane stałe: użytkownik, materiał, opakowanie (tara), zmiana, atrybuty, alarmy
 • dane wynikowe: ważenie ładunków pojedynczych, wartości statystyczne pojedynczych kontroli wyrywkowych, występujące alarmy, raport urządzenia, statystyki materiału, maszyn, partii i zmiany

Formaty plików: CSV, Excel (2000, 2003, 2007 zgodny), Access (2000, 2003, 2007 zgodny).

 

Interface Dynamic Weighing

100% kontrola, tzn. kontrola urządzeń Gx, GLM-I, CWx lub iS50, CWL Eco, ST, ITU, WM przez rekord rejestracji.

 

Atrybuty/Zmienne

Przy kontroli wyrywkowej z terminalem ST: Atrybuty zmiany i zmienne atrybuty jako tak/nie kontrola, całkowite lub wymiarowane warunki lub przedziały, warunek daty lub przedziału (data przydatności do spożycia) oraz tabele tekstowe.

 

Automatyczne raportowanie

Automatyczna, cykliczna analiza danych oraz wysyłanie zdefiniowanych raportów do zdefiniowanych odbiorców (plik pdf z archiwum w katalogu docelowym lub wysyłka na zdefiniowane adresy e-mailowe, wysłanie do drukarki). Raporty mogą być sporządzane codziennie na zdefiniowaną godzinę, tygodniowo lub miesięcznie.

Opcjonalny monitoring

I-punkt (np. terminal iS70 / iS65) służy do równoległego monitorowania do trzech linii. W tym miejscu do dyspozycji są różne widoki/podglądy jak np. nadwyżka produktu oraz przepustowość w %.

Komputer oraz procesor

procesor z 800 MHz lub lepszy, zalecany CPU i5, i7 lub Xeon

 

Wyświetlacz

Monitor o rozdzielczości 1024 x 768 lub lepszy

 

Pamięć główna

minimum 2 GB, zalecane 4 GB

 

Dysk twardy

ok. 300 MB. Część z pojemności dysku twardego zostanie po instalacji oddana gdy początkowy pakiet danych do pobrania został usunięty z dysku twardego.

 

Wspierane systemy operacyjne

Microsoft Windows® (x32/x64)

 • Server 2012 / R2
 • Server 2012
 • Server 2008
 • Server 2008 R2
 • Windows 10 (Professional, Enterprise)
 • Windows 8* / 8.1*
 • Windows 7 (Professional, Ultimate, Enterprise)
 • Windows Vista

(*system Windows 8 RT nie będzie otrzymywać wsparcia)

 

Napęd

Napęd DVD

 

Wspierane bazy danych

Server Microsoft SQL:

 • SQL Server 2008
 • SQL Server 2008 Express*
 • SQL Server 2008 R2
 • Server SQL 2008 R2 Express*
 • Server SQL 2012

(* ograniczania wersji Express z powodu ograniczeń bazy danych (1 CPU, 1 GB RAM, wielkość bazy danych 2 GB wzg. 4 GB) można zapisać maksymalnie do 2,5 miliona ważeń).

Pliki do pobrania

Czy potrzebujesz dodatkowych informacji? Czy chcesz otrzymać ofertę?

 

Czekamy na kontakt.

/

Wypełniając powyższy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu oraz adresu e-mail) przez Bizerba SE & Co. KG w celach komunikacyjnych w odpowiednich sprawach oraz na przechowywanie moich danych osobowych w odpowiednich miejscach w grupie Bizerba lub do przekazywania danych partnerom handlowym Bizerba SE & Co. KG. Przekazywanie danych następuje w momencie gdy jest to niezbędne do przetwarzania Państwa zleceń.

W każdym momencie mogę cofnąć zgodę.

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem, to dotyczy również przechowywania, przetwarzania oraz udostępniania danych osobowych. Tutaj znajduje się nasze Oświadczenie o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz zapytań lub ich przekazywanie podmiotom trzecim następuje zgodnie z postanowieniami prawnymi lub w ramach żądań wysuwanych przez odpowiednie organy na podstawie zobowiązania prawnego.

Pasujące produkty