RetailApp FraudPrevention

Skuteczne zapobieganie kradzieżom w strefie samoobsługowej: aplikacja RetailApp FraudPrevention znacznie podnosi złodziejom poprzeczkę.

Aplikacja RetailApp FraudPrevention zrobi zdjęcie szalki natychmiast po rejestracji. Zapisany obraz zostanie wyświetlony klientowi na ekranie. Użytkownik może określić długość czasu wyświetlania takiego obrazu. Dodatkowo klient otrzymuje wskazówkę, że wygenerowane zdjęcie zostanie wysłane bezpośrednio do kasy. Aplikacja niweluje ryzyko niedozwolonego dodawania produktów do już zważonych torebek z towarem. Funkcja prewencyjna z efektem oddziaływania psychologicznego na klienta: znaczna redukcja celowo błędnie zaetykietowanych produktów.

Cechy szczególne

 

Funkcjonalność

 • automatyczne wygenerowanie zdjęcia po każdej rejestracji masy
 • wyświetlenie na ekranie wygenerowanego zdjęcia oraz wysłanie komunikatu do kasy
 • wysłanie zdjęcia do dowolnie zdefiniowanego systemu docelowego
 • możliwość archiwizacji zdjęć w systemie backoffice

 

Korzyści

 • efekt oddziaływania psychologicznego na klientów
 • wewnętrzna blokada przed dodawaniem produktów do już zważonych torebek
 • redukcja wskaźnika kradzieży
 • redukcja strat ze sprzedaży

 

Nowości

 • RetailApp - nowa architektura:
  • standardowe wersje: jęz. niemiecki, angielski, francuski, hiszpański oraz włoski
  • konfiguracja przez interfejs umożliwia bezpośrednią edycję danych na wadze lub edycję zdalną
  • integracja z ScaleBackup oraz monitorowanie
  • proces deinstalacyjny

Zdjęcia produktów oraz informacje techniczne mogą różnić się w zależności od kraju i w związku z tym mogą być niedostępne.

Pliki do pobrania

Czy potrzebujesz dodatkowych informacji? Czy chcesz otrzymać ofertę?

 

Czekamy na kontakt.

/

Wypełniając powyższy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu oraz adresu e-mail) przez Bizerba SE & Co. KG w celach komunikacyjnych w odpowiednich sprawach oraz na przechowywanie moich danych osobowych w odpowiednich miejscach w grupie Bizerba lub do przekazywania danych partnerom handlowym Bizerba SE & Co. KG. Przekazywanie danych następuje w momencie gdy jest to niezbędne do przetwarzania Państwa zleceń.

W każdym momencie mogę cofnąć zgodę.

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem, to dotyczy również przechowywania, przetwarzania oraz udostępniania danych osobowych. Tutaj znajduje się nasze Oświadczenie o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz zapytań lub ich przekazywanie podmiotom trzecim następuje zgodnie z postanowieniami prawnymi lub w ramach żądań wysuwanych przez odpowiednie organy na podstawie zobowiązania prawnego.

Pasujące produkty