RetailApp KeyOrganizer

Doskonała organizacja danych: aplikacja Retail KeyOrganizer umożliwia projekt indywidualnego interfejsu oraz optymalną prezentacje artykułów.

Aplikacja Retail KeyOrganizer poszerza zakres dotychczasowych możliwości w kwestii projektowania interfejsu. Rozszerzenie tej aplikacji pozwala na łatwe oraz szybkie sortowanie, grupowanie danych artykułów oraz ich prezentację na interfejsie użytkownika. Zarządzania danymi podstawowymi nie ma wpływu na organizację oraz układ danych na interfejsie użytkownika. W związku z tym aplikacja Retail KeyOrganizer zezwala na porządkowanie artykułów w dowolnie definiowalnej grupie lub podgrupie czego efektem jest przejrzysty interfejs. Możliwość przypisania dowolnych zdjęć przycisków oraz tekstów do artykułów przekłada się na przejrzysty interfejs użytkownika dzięki aplikacji KeyOrganizer. Szybka oraz skuteczna organizacja interfejsu wagi dzięki aplikacji KeyOrganizer.

Cechy szczególne

 

Funkcjonalność

  • sortowanie danych artykułu indywidualnie do potrzeb
  • możliwość grupowania w dowolnej hierarchii
  • możliwość definiowania kolejności danych artykułu
  • opracowanie danych przez narzędzia standardowe takie jak Microsoft Excel

 

Korzyści

  • wygodny projekt treści oraz layoutu
  • szybkie oraz proste opracowanie prezentacji danych
  • automatyczna rekonfiguracja artykułów w przypadku zmian
  • możliwość centralnego zarządzania: jednakowym klawiaturom można przypisać różne prezentacje artykułu.

 

Nowości

  • W załączniku dostępna jest dokumentacja

 

Zdjęcia produktów oraz informacje techniczne mogą różnić się w zależności od kraju i w związku z tym mogą być niedostępne.

Pliki do pobrania

Czy potrzebujesz dodatkowych informacji? Czy chcesz otrzymać ofertę?

 

Czekamy na kontakt.

/

Wypełniając powyższy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu oraz adresu e-mail) przez Bizerba SE & Co. KG w celach komunikacyjnych w odpowiednich sprawach oraz na przechowywanie moich danych osobowych w odpowiednich miejscach w grupie Bizerba lub do przekazywania danych partnerom handlowym Bizerba SE & Co. KG. Przekazywanie danych następuje w momencie gdy jest to niezbędne do przetwarzania Państwa zleceń.

W każdym momencie mogę cofnąć zgodę.

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem, to dotyczy również przechowywania, przetwarzania oraz udostępniania danych osobowych. Tutaj znajduje się nasze Oświadczenie o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz zapytań lub ich przekazywanie podmiotom trzecim następuje zgodnie z postanowieniami prawnymi lub w ramach żądań wysuwanych przez odpowiednie organy na podstawie zobowiązania prawnego.