RetailApp KeyOrganizer

Doskonała organizacja danych: aplikacja Retail KeyOrganizer umożliwia projekt indywidualnego interfejsu oraz optymalną prezentacje artykułów.

Aplikacja Retail KeyOrganizer poszerza zakres dotychczasowych możliwości w kwestii projektowania interfejsu. Rozszerzenie tej aplikacji pozwala na łatwe oraz szybkie sortowanie, grupowanie danych artykułów oraz ich prezentację na interfejsie użytkownika. Zarządzania danymi podstawowymi nie ma wpływu na organizację oraz układ danych na interfejsie użytkownika. W związku z tym aplikacja Retail KeyOrganizer zezwala na porządkowanie artykułów w dowolnie definiowalnej grupie lub podgrupie czego efektem jest przejrzysty interfejs. Możliwość przypisania dowolnych zdjęć przycisków oraz tekstów do artykułów przekłada się na przejrzysty interfejs użytkownika dzięki aplikacji KeyOrganizer. Szybka oraz skuteczna organizacja interfejsu wagi dzięki aplikacji KeyOrganizer.

Cechy szczególne

 

Funkcjonalność

  • sortowanie danych artykułu indywidualnie do potrzeb
  • możliwość grupowania w dowolnej hierarchii
  • możliwość definiowania kolejności danych artykułu
  • opracowanie danych przez narzędzia standardowe takie jak Microsoft Excel

 

Korzyści

  • wygodny projekt treści oraz layoutu
  • szybkie oraz proste opracowanie prezentacji danych
  • automatyczna rekonfiguracja artykułów w przypadku zmian
  • możliwość centralnego zarządzania: jednakowym klawiaturom można przypisać różne prezentacje artykułu.

 

Nowości

  • W załączniku dostępna jest dokumentacja

 

Zdjęcia produktów oraz informacje techniczne mogą różnić się w zależności od kraju i w związku z tym mogą być niedostępne.

Poproś o ofertę

Czy potrzebujesz dodatkowych informacji? Czy chcesz otrzymać ofertę?

 

Czekamy na kontakt.

 

Poproś o ofertę