Strategia

Jasno wytyczone cele - połączenie elastycznego podejścia oraz potencjału innowacyjnego daje ogromną szansę realizacji celów: podstawą Strategii 2025 jest projektowanie i rozwój wyjątkowych rozwiązań dla handlu detalicznego, branży przemysłowej i serwisu spożywczego. Rozwiązania Bizerba to suma wartości dodanych dla naszych klientów.

Strategia przedsiębiorstwa Bizerba 2025

Istota strategii

Bizerba to koncern rodzinny, silnie przywiązany do tradycji, opierający swoją politykę na przemyślanej i długofalowej strategii działania. Bazując na naszych kluczowych kompetencjach z zakresu technologii ważenia oraz krojenia, oferujemy naszym klientom unikalne na skalę światową portfolio, w skład którego wchodzą urządzenia, oprogramowanie oraz usługi.

 

Świat zmienia się dynamicznie

... a my razem z nim. Przemiany gospodarcze i ekonomiczne, postęp technologiczny oraz rozwój rynków to tematy, które wymagają szybkiej reakcji i maksymalnego wykorzystania potencjału innowacyjnego. Strategia 2025 powstała po to, by ciągle wspierać naszych klientów, oferując im najlepsze, dostępne na rynku rozwiązania.

 

Wyzwanie: wyjątkowe rozwiązania skrojone pod indywidualne potrzeby klienta

Strategia 2025 obejmuje spójną kulturę przedsiębiorstwa, dążenie do utrzymania pozycji dostawcy rozwiązań oraz kontynuowanie prac nad rozwojem innowacyjnych produktów. Jak działamy, by klienci dostawali dokładnie to, czego potrzebują: oferujemy rozwiązania skrojone pod indywidualne potrzeby klientów. Nasze rozwiązania to realne wsparcie klientów w realizacji ich własnych celów ekonomicznych i gwarancja bezpieczeństwa procesów i produktu.

Misja

Nasza misja:

 

"Jakość oraz różnorodność wyjątkowych rozwiązań pomaga w wyznaczaniu międzynarodowych standardów w dziedzinie ważenia, krojenia i etykietowania.

 

Jako przedsiębiorstwo zarządzane rodzinnie stawiamy naszych klientów i pracowników w centrum naszych działań."

 

 

Wyjątkowe rozwiązania dla wyjątkowych klientów …

Jesteśmy dostawcą cyfrowych rozwiązań. Cechuje nas ogromna wiedza i doświadczenie z zakresu projektowania sprzętu i oprogramowania. Wyjątkowe rozwiązania skrojone pod indywidualne wymagania klienta są synonimem rozwoju, który z kolei jest podstawą przywództwa w obszarze innowacji i jakości.

 

… powstają dzięki zaangażowanej pracy wielu zespołów

Nasi pracownicy są wyjątkowi - i gotowi przekraczać kolejne granice, by każdy klient był beneficjentem optymalnych rozwiązań i cieszył się naszym wsparciem na każdym etapie pracy. Sekret skutecznego działania leży w otwartej komunikacji, ścisłej współpracy między działami i obszarami produkcji.

Wizja

Nasza wizja:

 

Jesteśmy MyBizerba

Wyjątkowe rozwiązania dla wyjątkowych ludzi

 

 

Ponieważ każde przedsiębiorstwo jest inne i istnieje wiele różnych dróg i sposobów na osiąganie celów, nasze rozwiązania są tak indywidualne, jak indywidualne i specyficzne potrafią być potrzeby naszych klientów.

 

MyBizerba oznacza

 

  • kompletne rozwiązanie, które obejmuje: sprzęt i oprogramowanie, usługi serwisowe, doradztwo, ofertę części zamiennych i dodatkowego doposażenia oraz usługi finansowania
  • współpracę ponad podziałami, wykraczającą daleko poza granice geograficzne - wszystko by oferować klientom jak najlepsze rozwiązania
  • ciągłe umacnianie pozycji naszego przedsiębiorstwa, rozwój kultury pracy oraz utrzymywanie statusu lidera w obszarze technologii i jakości
  • postrzeganie zmiany jako szansy i istoty rozwoju przedsiębiorstwa, oraz elastyczność przy opracowywaniu nowych rozwiązań, które są odpowiedzią na bieżące wymagania rynku
  • silną identyfikację naszych pracowników z przedsiębiorstwem oraz celami przedsiębiorstwa
  • obserwację klienta i jego oczekiwań oraz myślenie i działanie ukierunkowane na rozwiązania

Wartości przedsiębiorstwa

Nasze wartości oraz zasady stanowią dla nas fundament działania. Strategia 2025 definiuje wartości, które przyświecają pracy oraz wyznaczają sposób działania zawsze na korzyść naszych klientów.

 

 

Okazujemy sobie szacunek

Uprzejmość, kultura osobista oraz tolerancja są bardzo ważne w codziennych relacjach z klientami, partnerami handlowymi, pracownikami i kolegami.

 

Jesteśmy ukierunkowani na klienta

Do realizacji zadań i projektów podchodzimy z punktu widzenia klienta. Przy projektowaniu nowych rozwiązań stawiamy na pełną współpracę z klientami. Pragniemy inspirować naszych klientów poprzez ukierunkowane działania i ofertę skrojoną pod ich indywidualne potrzeby.

 

Działamy odpowiedzialnie

Bierzemy odpowiedzialność za nasze działania i dotrzymujemy słowa.

 

Jesteśmy skoncentrowani na celach

Jasno wytyczona strategia oraz cele pozwalają na pełną koncentrację na pracy na rzecz naszych klientów i doprowadzanie spraw do końca.

 

Jesteśmy elastyczni

Otwartość na nowości oraz postrzeganie zmiany jako szansy - każdy pracownik wnosi do zespołu swój wkład w postaci pomysłów i idei. Bierzemy pełną odpowiedzialność za poprawę dotychczasowych procesów.

 

Jesteśmy konsekwentni

Przestrzegamy zasad i reguł i ręczymy za nasze wypowiedzi. Podejmujemy decyzje, bazując na rzetelnej wiedzy i mając na uwadze przede wszystkim dobro naszego klienta.