Fachowe doradztwo - od analizy potrzeb poprzez koncept finansowania aż do propozycji konkretnego rozwiązania

Zarówno branża detaliczna jak i przemysłowa mierzą się z ogromną presją kosztową. Digitalizacja, rosnąca konkurencja i stale zmieniające się trendy konsumenckie wymagają nowych, inteligentnych rozwiązań. Prosta integracja i szybkie osiągnięcie korzyści ekonomicznych - to podstawowe kryteria wyboru sprzętu. Fachowe doradztwo w trzech obszarach: Doradztwo w branży detalicznej, Doradztwo finansowe oraz Doradztwo serwisowe.

Doradcy Bizerba służą wsparciem przy wyborze odpowiedniego rozwiązania, metody finansowania i usług do branży detalicznej

Doradztwo w branży detalicznej

Doradztwo w obszarze Gospodarka odpadami to liczne możliwości w zakresie redukcji kosztów, ograniczania braków magazynowych dzięki cyfrowemu monitorowaniu stanów, oraz optymalizacji zysków i automatyzacji. Doradztwo w zakresie Zarządzanie danymi obejmuje analizę oraz optymalizację procesów obsługi oraz przepływu danych. Nasi konsultanci służą wsparciem również w temacie Planowanie wdrożeń i migracji od projektu aż do integracji z istniejącymi systemami IT. Nasze doradztwo w zakresie Omnichanneling to wsparcie podczas wdrażania nowoczesnych procesów zamawiania w dziale produktów świeżych.

Doradztwo finansowe

Nasz zespół z działu Usługi finansowe Bizerba (BFS) udzieli wsparcia w zakresie metod finansowania i wyborze optymalnej oferty leasingowej. Spółka-córka będąca w całości własnością Bizerba to kompetentny i solidny partner, który doradzi odpowiedni model finansowania.

Doradztwo serwisowe

Usługi doradcze Bizerba to bezpieczeństwo i przejrzystość na każdym etapie wdrażania projektu. Oferujemy wsparcie, które obejmuje analizę potrzeb, propozycje rozwiązań oraz określenie zakresu instalacji wybranych urządzeń, aż po przeprowadzenie testów wydajności zainstalowanych systemów. Indywidualne, kompleksowe doradztwo to podstawa do optymalizacji kosztów i długofalowego planowania inwestycji. Doradzimy również w kwestii wyboru odpowiedniej umowy serwisowej. Umowy serwisowe MyBizerba to odpowiedź na obecne wyzwania, z jakimi mierzą się nasi klienci.