Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Firma Bizerba przywiązuje ogromną wagę do kwestii związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Mamy świadomość, że w cyfrowym świecie nie ma możliwości zagwarantowania wysokiej jakości produktów, bez spełnienia równie wysokich wymagań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

We wszystkich procesach IT oraz w fazie projektowania produktów Bizerba wykorzystuje szereg narzędzi do zagwarantowania bezpieczeństwa. Udostępniliśmy wskazówki bezpieczeństwa do weryfikacji luk bezpieczeństwa, które bezpośrednio dotyczą urządzeń Bizerba oraz aktualizacje oprogramowania lub inne akcje:

 

Masz pytania lub potrzebujesz wskazówek lub więcej informacji? Skontaktuj się z nami

 

Środki bezpieczeństwa

Zarządzanie aktualizacjami oraz słabymi punktami (Patch-Management)

Bizerba zwiększyła starania i podjęła zdecydowane działania celem wyeliminowania złośliwego oprogramowania lub jakichkolwiek słabych punktów w produktach i oprogramowaniu Bizerba. Dlatego pracujemy ze zdefiniowanymi procesami bezpieczeństwa. Regularnie wykonujemy testy bezpieczeństwa środowiska IT i testy penetracyjne przeprowadzane przez zewnętrznych, niezależnych specjalistów. Skanujemy nasze produkty pod kątem słabych punktów oraz przeprowadzamy analizy zagrożenia - wszystko w celu wyeliminowania zagrożenia dla bezpieczeństwa naszych produktów lub oprogramowania.

Bezpieczna konfiguracja podstawowa

W fazie projektowania produktu, firma Bizerba uwzględnia podstawowe zasady „Privacy by Default“ oraz „Security by Design and Default“. Nasze rozwiązania są ciągle udoskonalane i rozwijane.

Uwierzytelnianie & autoryzacja

Rozwijamy nasze produkty oraz systemy bazując na analizie zagrożeń. Koncepcja bezpieczeństwa naszych produktów przewiduje, że przeciwdziałamy zagrożeniom, wykorzystując odpowiednie uwierzytelnienia, autoryzację lub wdrażając inne działania uwzględniające użyteczność.

Oprogramowanie złośliwe i szpiegujące (Trustworthiness)

Bizerba podjęła odpowiednie działania celem wyeliminowania złośliwego oprogramowania z produktów Bizerba. Klienci mają pełną swobodę w łączeniu odpowiedniego oprogramowania zabezpieczającego z produktami Bizerba.

 

Jeżeli produkty Bizerba są przeznaczone do pracy w sieci, należy zastosować odpowiednie środki łagodzące ataki takie jak m.in. (D) Ataki Dos po stronie operatora.

Procesy zabezpieczające jakość w oprogramowaniu

Bizerba przestrzega zasad bezpiecznego projektowania oprogramowania w ramach ciągłego udoskonalania produktów. To oznacza korzystanie z wytycznych dot. programowania i designu.

Rapid Response Team: zgłaszanie podejrzanych przypadków

Od ponad 5 lat Bizerba dysponuje doświadczonym zespołem szybkiego reagowania (Rapid Response Team) jako działem kontaktowym w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa produktów Bizerba. Zespół identyfikuje zagrożenia i wyszukuje rozwiązania.

 

Skontaktuj się z nami

Wskazówki bezpieczeństwa dot. zweryfikowanych luk bezpieczeństwa

 

Security-Team Bizerba udostępnia wskazówki bezpieczeństwa do weryfikacji luk bezpieczeństwa, które bezpośrednio dotyczą urządzeń Bizerba oraz aktualizacje oprogramowania lub inne akcje. Bizerba ujawnia potrzebne informacje dot. bezpieczeństwa, które stanowią wsparcie dla Twoich działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i utrzymaniem ochrony systemu. W ten sposób można ocenić zagrożenia, jakie niosą ze sobą luki w zabezpieczeniach i, jeśli to konieczne, przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz w przypadku jakichkolwiek pytań.

Security ID Document Title CVSS Score Products Last Update Pliki do pobrania
BIZERBA-SA-2022-0001 Vulnerability in third-party component of iS30/iS50 10.0 iS30, iS50 2022-01-17 PDF
BIZERBA-SA-2021-0003 Vulnerability in Apache Log4j 10.0 Various products 2022-01-13 PDF
BIZERBA-SA-2021-0002 1 vulnerability in BRAIN2 6.6 BRAIN2 2021-07-23 PDF
BIZERBA-SA-2021-0001 3 vulnerabilities in BRAIN2 5.1, 6.1, 8.8 BRAIN2 2021-05-20 PDF

Skontaktuj się z nami

 

Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami.

/
/

Wypełniając powyższy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu oraz adresu e-mail) przez Bizerba SE & Co. KG w celach komunikacyjnych w odpowiednich sprawach oraz na przechowywanie moich danych osobowych w odpowiednich miejscach w grupie Bizerba lub do przekazywania danych partnerom handlowym Bizerba SE & Co. KG. Przekazywanie danych następuje w momencie gdy jest to niezbędne do przetwarzania Państwa zleceń.

W każdym momencie mogę cofnąć zgodę.

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem, to dotyczy również przechowywania, przetwarzania oraz udostępniania danych osobowych. Tutaj znajduje się nasze Oświadczenie o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz zapytań lub ich przekazywanie podmiotom trzecim następuje zgodnie z postanowieniami prawnymi lub w ramach żądań wysuwanych przez odpowiednie organy na podstawie zobowiązania prawnego.