Gwarancja jakości i zgodność

Jesteśmy kompetentnym partnerem w zakresie zarządzania jakością, bezpieczeństwa oraz zgodności - także w przypadku produktów firm trzecich. Nasza ekspertyza obejmuje usługi oraz doradztwo w zakresie Kalibracji oraz Zarządzania procesem legalizacji aż do profesjonalnej kontroli kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa elektrycznego w naszych Laboratoriach wzorcujących DAkkS .

Usługa kalibracji to pewność precyzyjnych rezultatów ważenia.

Usługi Bizerba z zakresu kalibracji

 

Eksperci Bizerba oferują na życzenie kompleksowe usługi serwisowe oraz profesjonalne doradztwo. Regularna kalibracja to bezpieczeństwo procesów produkcyjnych oraz redukcja odpadów. Im krótsze cykle kalibracji, tym łatwiej zrozumieć procesy produkcyjne w przypadku wystąpienia problemów z powodu nieprawidłowego ważenia.

 

 • Przegląd i doradztwo: Doradztwo w zakresie wymagań specyficznych dla danego kraju.
 • Doradztwo w zakresie kwestii proceduralnych: Służymy radą w kwestii doboru odpowiedniego procesu.
 • Monitorowanie: Monitorujemy terminy kalibracji oraz przejmujemy zarządzanie i przeprowadzanie kalibracji.
 • Kalibracja zgodnie z ISO 9000:2015 : Kontrola wagi za pomocą deklaracji zgodności zazwyczaj spełnia wymagania dotyczące identyfikowalności metrologicznej.
 • Kalibracja akredytowana DAkkS: Istotna w szczególności w przypadku wag analitycznych, precyzyjnych oraz wag do dużego obciążenia.

 

Korzyści

 

 • Bezpieczne procesy produkcyjne to redukcja odpadów
 • Regularna kalibracja sprawia, że można ograniczyć błędne ważenia w przypadku reklamacji partii

Usługi Bizerba z zakresu zarządzania procesem legalizacji

 

Nasi eksperci gwarantują kompleksowe wsparcie w zarządzaniu procesem legalizacji i całym portfolio wag, w tym wag firm trzecich. Kontrolujemy cykle legalizacyjne, przygotowujemy wagi pod legalizację oraz świadczymy wsparcie podczas wizyty urzędników z Urzędu Miar i Wag.

 

Korzyści

 

 • Pełna zgodność z prawnymi wymaganiami.
 • Bizerba skutecznie przejmuje szereg Twoich zadań, a Ty zyskujesz więcej czasu na prowadzenie swojej podstawowej działalności.

Usługi Bizerba w laboratorium wzorcującym

 

Laboratorium wzorcujące, akredytowane przez DAkkS jest niezależnie funkcjonującym podmiotem w grupie Bizerba już od 1991. Laboratorium jest akredytowane przez DAkkS zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Sprawdzamy nasze rozwiązania pod kątem zgodności z obowiązującymi wytycznymi oraz normami. Jako laboratorium producenckie jesteśmy bardzo ważnym elementem zagwarantowania wysokiej jakości. Generujemy raporty z badań kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń, co stanowi fundament deklaracji zgodności. Producenci innych urządzeń mogą zlecić sprawdzenie swojego sprzętu w firmie Bizerba.

 

 • Kontrola kompatybilności elektromagnetycznej: Sprawdzamy odporność na zakłócenia oraz emitowanie zakłóceń zgodnie z normami EN aby spełniać wymagania dyrektywy EMV 2014/30/EU
 • Indywidualne kontrole zgodnie z wymaganiami klienta
 • Test bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE
 • Analiza bezpieczeństwa urządzeń zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/EG
 • Przeprowadzanie kontroli stopnia ochrony przy urządzeniach zgodnie z DIN EN 60529 (brak akredytowanej kontroli).

Pobierz aktualne Certyfikaty akredytacyjne.

 

Korzyści

 

 • profesjonalna kontrola urządzeń w firmie Bizerba
 • akredytowane kontrole zgodnie z aktualnymi normami z niezbędnymi dokumentami technicznymi do zarządzania jakością
 • dzięki międzynarodowym kompetencjom w przypadku wymogów prawnych produkty Bizerba są zgodne z normami począwszy od fazy projektowania
 • kontrole zgodności dla wszystkich grup produktowych

 

Szczegółowe informacje dotyczące naszych usług kontrolnych otrzymasz podczas indywidualnej rozmowy z naszym doradcą .

Skontaktuj się z nami

 

W przypadku pytań dotyczących kalibracji, zarządzania procesem legalizacji czy laboratoriów wzorcujących prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania. Skontaktuj się z nami.

/

Wypełniając powyższy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu oraz adresu e-mail) przez Bizerba SE & Co. KG w celach komunikacyjnych w odpowiednich sprawach oraz na przechowywanie moich danych osobowych w odpowiednich miejscach w grupie Bizerba lub do przekazywania danych partnerom handlowym Bizerba SE & Co. KG. Przekazywanie danych następuje w momencie gdy jest to niezbędne do przetwarzania Państwa zleceń.

W każdym momencie mogę cofnąć zgodę.

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem, to dotyczy również przechowywania, przetwarzania oraz udostępniania danych osobowych. Tutaj znajduje się nasze Oświadczenie o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz zapytań lub ich przekazywanie podmiotom trzecim następuje zgodnie z postanowieniami prawnymi lub w ramach żądań wysuwanych przez odpowiednie organy na podstawie zobowiązania prawnego.