Bizerba Digital Service: Konserwacja w oparciu o stan techniczny

Dzięki konserwacji w oparciu o stan techniczny istnieje możliwość zwiększenia dostępności urządzeń. Inteligentne usługi serwisowe są podstawą do utrzymania urządzeń i systemów w dobrym stanie. Digital service rejestruje informacje dot. stanu technicznego urządzenia w czasie rzeczywistym. To czyni Digital Service idealnym rozwiązaniem do wczesnego rozpoznawania usterek i obniżania kosztów serwisowych.

Bizerba Digital Service: konserwacja w oparciu o stan techniczny

Cyfrowa, przejrzysta kontrola

Podstawą nowych usług serwisowych, będących jeszcze w fazie pilotażowej, są dane produkcji napływające z urządzeń pracujących w sieci. Frank Steinlehner, dyrektor ds. globalnego wsparcia technicznego w firmie Bizerba, opisuje proces:

„Wykorzystujemy dane z produkcji do monitorowania stanu urządzeń: aktualny stan urządzeń i systemów zostanie odwzorowany cyfrowo w czasie rzeczywistym na pulpicie nawigacyjnym. Korzyścią płynąca z takiego rozwiązania jest zachowanie kontroli i podgląd aktualnego stanu urządzeń i systemów. Monitoring pozwala na analizę procesów. To z kolei umożliwia serwisantom wczesne rozpoznanie potrzeby przeprowadzenia konserwacji urządzeń oraz przedsięwzięcie wszelkich niezbędnych kroków - zanim rzeczywiście pojawi się usterka."

Szybki i zautomatyzowany serwis

Oferta dotycząca konserwacji w oparciu o stan techniczny obejmuje również następującą sytuację: w przypadku pojawienia się awarii automatyczna funkcja ostrzegawcza gwarantuje bezproblemowy przebieg wszystkich procesów. Jeżeli przykładowo zdefiniowane wartości graniczne w produkcji znajdują się poniżej lub powyżej ustalonych wartości, do serwisu Bizerba trafia powiadomienie push wysłane przez chmurę Bizerba. Dzięki temu wspólnymi siłami możemy szybko i skutecznie reagować na wyzwania.

"Korzyści dla naszych klientów są oczywiste", podsumowuje Frank Steinlehner. "100% gwarancja stabilności i ciągłości pracy urządzenia. Poza tym redukujemy okresy przestoju oraz koszty powstałe wskutek pojawienia się nieplanowanych przerw w pracy urządzeń. Wreszcie klienci mają możliwości obniżenia kosztów utrzymania systemów, ponieważ nieplanowane wizyty serwisowe są ograniczone do minimum."

Dostęp do danych 24/7

Obszar inteligentnych usług serwisowych obejmuje również dostępność danych procesowych. Dlatego zapisujemy dane dot. stanu technicznego urządzenia w chmurze Bizerba. Dostęp do chmury 24/7 jest zagwarantowany wszystkim klientom. W związku z tym klienci dysponują aktualnym podglądem stanu urządzeń i systemów. Bez względu na to skąd pochodzą klienci lub czy urządzenia znajdują się w trybie offline.

Przykład systemu znakowania cen

Frank Steinlehner wyjaśnia na przykładzie pompy próżniowej, jak znamienny wpływ na utrzymanie systemów znakowania cen ma konserwacja w oparciu o stan techniczny: "Wydajność poszczególnych komponentów ma kluczowe znaczenie w przypadku prawidłowego etykietowania opakowań i późniejszego wprowadzania ich na rynek. Konserwacja w oparciu o stan techniczny umożliwia kontrolę ciśnienia pompy próżniowej.

Jeżeli pompa wytraca swoją moc, nie zasysa już prawidłowo etykiet cenowych. W momencie gdy bieżąca wydajność spada poniżej krytycznej wartości progowej, system monitorowania wyzwala automatycznie alarm. Chmura Bizerba umożliwia wysłanie danych oraz alarmu bezpośrednio do serwisantów. Dzięki temu podczas kolejnej wizyty serwisowej można zaplanować wymianę pompy. Ten etap również mam wpływ na optymalizację procesu.

Dla klientów oznacza to eliminację wszystkich kosztów związanych z przestojem urządzenia oraz nieprawidłowo zaetykietowanymi produktami, które nie zostaną wprowadzone na rynek. Ponadto klient redukuje koszty, które powstałyby wskutek kolejnych, niezaplanowanych wizyt serwisowych, np. koszty związane z podróżami służbowymi, dietami, etc."

Wzrost wydajności oraz jakości produkcji

Whitepaper Digital Services dostarcza wielu ciekawych informacji dotyczących możliwości jakie niesie ze sobą konserwacja w oparciu o stan techniczny. "Potencjał inteligentnych usług serwisowych można z powodzeniem wykorzystać również w przypadku zarządzania jakością", potwierdza Frank Steinlehner. "Rejestracja i analiza danych urządzenia to realne wsparcie dla klienta w jego nieustannym dążeniu do zoptymalizowania procesów. Kolejną korzyścią jest możliwość porównywania wydajności urządzeń i systemów. Uzyskane wyniki pomogą klientowi w podjęciu odpowiednich działań."