Indywidualne rozwiązanie dla klienta w strefie zagrożonej wybuchem

Po uwzględnieniu wszystkich wymagań, Bizerba zaprojektowała dla francuskiego klienta specjalną wersję systemu napełniania. Wszystkie komponenty do systemu pochodzą z jednego źródła. Przedsiębiorstwo jest dostawcą paliw napędowych oraz dodatków uszlachetniających na skalę globalną.

Indywidualne rozwiązanie dla klienta w strefie zagrożonej wybuchem

Z powodu rosnącego popytu francuski koncern stanął przed obliczem zwiększenia przepustowości linii napełniającej w swoim flagowym zakładzie. Klient zamówił projekt wydajnego rozwiązania do napełniania zróżnicowanych paliw i dodatków uszlachetniających. Miejsce produkcji zostało sklasyfikowane jako strefa zagrożona wybuchem. Cechą charakterystyczną systemu jest mobilność, co z kolei w przypadku przestojów na pozostałych liniach produkcyjnych umożliwia wyrównanie ewentualnych strat. Francuska firma pomyślała perspektywicznie - zamówiony system można przenosić do innych zakładów należących do koncernu.

Pierwszym zadaniem była bardzo dokładna analiza potrzeb klienta i zapoznanie się ze wszystkimi procesami zachodzącymi w zakładzie. W porozumieniu i przy pełnej współpracy z klientem powstał system półautomatyczny do napełniania zróżnicowanych paliw i dodatków uszlachetniających. Systemem napełniającym jest FSL-PRO M. System służy do napełniania rożnych pojemników - wiader o pojemności 60 oraz 100 litrów, jak również pojemników IBC o pojemności 1000 litrów. Dodatkowym atutem jest waga wielodziałkowa 300/600/1.500 kg z podziałką 100/200/500 g. Uwzględniając warunki panujące w zakładzie, system napełniania, taśmy doprowadzające i odprowadzające zostały ustawione w kształcie litery u, co znacznie ułatwia ich załadowanie lub rozładowanie. Wszystkie potrzebne komponenty zostały zainstalowane bezpośrednio w strefie zagrożonej wybuchem. Dopływ świeżego powietrza nie jest wymagany do sterowania terminalem wagowym iS50-Ex.

Klient w 100% wykorzystuje potencjał i elastyczność rozwiązania - zarówno w przypadku dużych pojemników, jak i prostego rozstawienia systemu w różnych miejscach. Oprogramowanie BRAIN2 z funkcją monitorowania w celu analizy to z kolei gwarancja wyższej przejrzystości działania systemu. Dane gromadzi oprogramowanie Data_Maintenance. Bizerba jako marka globalna jest w stanie skopiować ten system w dowolnym zakładzie klienta. Bizerba jest może przeprowadzić ocenę zgodności na terenie całej UE, w razie potrzeby także w krajach pozaeuropejskich.