My Bizerba: Szerokie spektrum usług serwisowych do wszystkich potrzeb

Balingen, 2017-05-02 | Czy Polska to pustynia serwisowa? Nowe pakiety usług serwisowych to jasny sygnał i koncentracja na indywidualnych potrzebach klientów: elastyczne umowy serwisowe (smart contracts) zakładają nowy model działalności gospodarczej, polegającej na udostępnianiu klientom nowych technologii i systemów bez ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych. Pakiet My Bizerba to pakiet usług skrojony pod indywidualne potrzeby, a pojedyncze, dodatkowe usługi są dostępne jako moduły.

Elastyczne umowy serwisowe - My Bizerba smart contracts

Potrzeba dużych inwestycji w nowe technologie lub systemy to temat, z którym klienci nie zawsze chętnie chcą się konfrotnować. Bizerba wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i oferuje alternatywę w formie umów serwisowych typu smart conrracts, ktore nie wiążą się z żadnymi kosztami inwestycyjnymi: model działalności gospodarczej uwzględnia wszystkie koszty, które powstają w czasie całego cyklu użytkowania urządzenia lub systemów. Klienci są w stanie utrzymać swoją płynność finansową, płacąc w regularnych dostępach czasowych za eksploatację urządzeń.

 

 • Umowa Life Cycle contract (umowa na czas eksploatacji urządzeń) to rozwiązanie w formie wynajmu urządzenia, dopasowane do indywidalnych potrzeb klienta obejmujące cały proces. W skład umowy wchodzi dostawa nowych urządzeń, integracja urządzeń z istniejącą infrastrukturą, konserwacja zapobiegawcza, uruchomienie oraz kalibracja, przygotowanie do legalizacji, asysta podczas legalizacji, gotowość serwisu do napraw serwisowych jak również dezinstalacja urządzeń po wygaśnięciu umowy
 • Umowa General Labeling contract (umowa na etykietowanie) obejmuje wszystkie korzyści płynące z umowy na czas eksploatacji urządzeń takie jak serwisowanie i finasowanie, a dodatkowo oddaje klientom do dyspozycji system etykietujący. Podstawą do wyliczenia kosztów jest rzeczywiste zużycie etykiet.

My Bizerba contracts - Umowy My Bizerba

Umowy My Bizerba składają się na pełne portfolio umów, przy czym każda umowa definiuje indywidualny pakiet usług złożony z różnych opcji. W zależności od potrzeb klienci mają możliwość dowolnego zestawienia umów My Bizerba zgodnie z własnymi oczekiwaniami. Dodatkowo umowy można wzbogacać o pojedyncze usługi dostępne jako opcje i moduły.

 

 • Umowa na naprawę serwisową jest przykładem kompaktowego pakietu usług: w razie awarii serwisanci są do dyspozycji na miejscu lub zdalnie. Jeżeli dochodzi do naprawy, umowa gwarantuje oryginalne części zamienne Bizerba. Umowa obejmuje czas pracy, czas przygotowania urządzenia do pracy, koszty dojazdu oraz diety serwisantów.
 • Kompleksowa umowa serwisowa to umowa na sprzęt Bizerba obejmująca wszystkie usługi z umowy na naprawę serwisową, a dodatkowo jest wzbogacona o zarządzanie aktywami oraz przegląd kontrolny. Włączenie do umowy usługi konserwacji zapobiegawczej gwarantuje wysoki stopień planowania oraz bezpieczeństwa kosztów, chroni wartość, zapewnia wysoką funkcjalność oraz dostępność urządzeń oraz sytemów.
 • Umowa na rozszerzoną dostępność to jeszcze większy zakres serwisowania: umowa jest dopasowana do godzin pracy przedsiębiorstwa klienta, w związku z czym ciągła dyspozycyjność naszych serwisantów jest gwarantowana. Serwisant jest dostępny również pod telefonem (24/7), w związku z czym problemy i awarie można z powodzeniem rozwiązywać zdalnie.
 • Celem utrzymania najwyższej jakośi oferowanych urządzeń, nasi specjaliści produktu w ramach umowy o konserwację oprgramowania dbają o przeprowadzanie aktualizacji oprgramowania na bieżąco. W przypadku awarii jest możliwość skontaktowania się z serwisantem poprzez infolinię, tak aby wyeliminować awarię zdalnie.
 • Regularne konserwacje maszyn oraz urządzeń gwarantuje umowa na przegląd kontrolny. W ramach umowy jest kontrola urządzenia przez serwisanta Bizerba, co zapobiega występowaniu problemów i awarii w przyszłości.
 • Aby skutecznie zapobiegać stratom produktowym oraz utrzymać właściwą pracę urządzenia, umowa na kalibrację oferuje regularne przeprowadzanie usługi kalibracji. Oprócz sprawdzenia urządzenia pod kątem funkcjonalności, justowania w przypadku odchyleń metrologicznych jak również zarządzania naprawami, umowa obejmuje również rejestrację wszystkich wag w ramach monitorowania środków kontrolnych, planowania oraz monitorowania terminów kalibracji.

Moduły uzupełniające i pojedyncze usługi My Bizerba

Celem indywidualnego zestawienia usług zgodnie z potrzebami klientów istnieje możliwość zamówienia usług pojedynczych. Poniżej do wyboru są następujące usługi i pakiety:

 • Customer trainings: szkolenia są prowadzone przez serwisantów Bizerba w warunkach rzeczywistych. Szkolenia skupiają się w głownej mierze wokół funkcjonalności urządzeń oraz technicznej rozbudowy, tak aby przekazać konkretną wiedzę praktyczną (know-how), która będzie służyć użytkownikom w codziennej obsłudze urządzeń
 • Cleaning & care kit obejmuje środki czyszczące oraz materiały eksploatacyjne.
 • Starter kit to nieocenione wsparcie przy ewentualnych uszkodzeniach urządzenia. W pakiecie Startet Kit użytkownik ma do dyspozycji części zamienne oraz eksploatacyjne ajk również wybrane części skłądowe, które są dopasowane do urządzeń. Korzystanie z oryginalnych części zamiennech przedłuża żywotność urządzeń.
 • Pakiet Software apps umożliwia poszerzenie oprgramowania o dodatkowe funkcje, dobrane do specyficznych wymagań klientów.

Pakiet uslug My Bizerba jest już dostępny. Jeszcze w tym roku zaprezentowane portfolio zostanie wzbogacone o kolejne usługi.

Więcej informacji na temat My Bizerba znajduje się tutaj.