Stratégia firmy Bizerba

Jasné ciele – plus flexibilita a inovatívna sila na ich dosiahnutie: Naša stratégia 2025 je základom vývoja jedinečných riešení s najvyššou možnou pridanou hodnotou pre našich zákazníkov v oblasti obchodu, remesla a priemyslu.

Firemná stratégia Bizerba 2025

Jadro značky zostáva

Bizerba sa považuje za dlhodobo a zodpovedne pôsobiacu rodinnú firmu, ktorá zachováva tradície. Vychádzajúc z našej kľúčovej kompetencie v oblasti technológie krájania a váženia ponúkame dnes našim zákazníkom celosvetovo jedinečné portfólio výrobkov a riešení pozostávajúcich z hardvéru, softvéru a služieb.

 

Svet sa mení

... a my s ním. Spoločenská zmena, technologický pokrok a rozvoj našich trhov si vyžadujú čoraz rýchlejšiu schopnosť reagovať a neustále väčšiu inovatívnu silu. Našu firemnú stratégiu 2025 sme vyvinuli preto, aby sme našim zákazníkom mohli aj v budúcnosti ponúkať tie najlepšie riešenia.

 

Požiadavka: jedinečné riešenia

Táto stratégia posilňuje našu aktívnu firemnú kultúru, podporuje náš spôsob myslenia ako poskytovateľa riešení, urýchľuje vývoj produktov a ešte oveľa viac. Prečítajte si ďalej, čo robíme, aby sme vám dali presne to, čo potrebujete: vysoko individuálne riešenia orientované na vaše potreby, s ktorými budete pracovať efektívnejšie a hospodárnejšie a zvýšite s nimi bezpečnosť vašich výrobkov a procesov.

Misia

Naša misia znie:

 

„S našimi jedinečnými riešeniami, čo sa kvality a rozmanitosti týka, nastavujeme medzinárodné štandardy pri vážení, krájaní a označovaní.

 

Ako firma vedená majiteľom staviame našich zákazníkov a zamestnancov do centra nášho konania.“

 

 

Jedinečné riešenia pre jedinečných zákazníkov…

Sme poskytovateľom digitálnych riešení so špičkovou kompetenciou v oblasti softvéru a hardvéru. Jedinečné riešenia na každú individuálnu požiadavku zákazníka nám prinášajú rast, čo je predpokladom vedúceho postavenia v oblasti inovácií a kvality.

 

… vyvinuté jedinečnými tímami

Aj naše zamestnankyne a naši zamestnanci sú jedineční – a pripravení urobiť maximum pre to, aby každý zákazník dostal optimálne riešenie a optimálnu podporu. Pevným základom toho je vžitá orientácia na hodnoty, otvorená komunikácia a úzka spolupráca medzi oddeleniami a produktovými oblasťami.

Vízia

Naša vízia znie:

 

My sme MyBizerba

Jedinečné riešenia pre jedinečných ľudí

 

 

Keďže každá firma je iná a do cieľa vedie väčšinou viacero ciest, naše individuálne zákaznícke riešenia sú také jedinečné ako vaše potreby.

 

MyBizerba je synonymom pre

 

  • riešenia, ktoré sú individuálne vytvorené z poradenských služieb, hardvérových a softvérových produktov, príslušenstva, servisu a finančných služieb
  • súdržnosť a spoluprácu vo firme Bizerba medzi jednotlivými oddeleniami a krajinami – s cieľom dosiahnuť tie najlepšie riešenia pre našich zákazníkov
  • nepretržitý rozvoj našej firemnej a pracovnej kultúry, ktorý neustále posilňuje našu inovatívnu silu a vedúce postavenie v oblasti kvality – pre dobro našich zákazníkov
  • našu vôľu k zmene, s ktorou flexibilne vyvíjame nové riešenia pre všetky požiadavky trhu
  • vysokú mieru stotožnenia sa našich zamestnancov s firmou a firemnými cieľmi
  • posudzovania požiadaviek z pohľadu zákazníkov a konanie zamerané na riešenie

Firemné hodnoty

S našimi hodnotami a základnými myšlienkami vytvárame záväzný rámec pre naše konanie. Naše tímy žijú týmito hodnotami každý deň – a na konci dňa z toho profitujú naši zákazníci.

 

 

Vážime si hodnoty

Zdvorilosť, rešpekt a tolerancia sú pre náš dôležité pri interakcii s kolegami, zamestnancami, zákazníkmi a obchodnými partnermi.

 

Zameriavame sa na zákazníka

Stanovené úlohy posudzujeme z pohľadu zákazníka. Naši zákazníci sú pritom partneri, s ktorými hľadáme spoločné riešenia. S naším osobitným zameraním sa na servis a služby chceme inšpirovať našich zákazníkov.

 

Sme zodpovední

Preberáme zodpovednosť za naše konanie a stojíme si za naším slovom.

 

Zameriavame sa na cieľ

Stratégia a ciele našej firmy nám poskytujú orientáciu, aby sme konali v záujme našich zákazníkov a záležitosti dotiahli dôsledne až do konca.

 

Sme pripravení na zmenu

Otvorenosť k novým veciam a zmena ako šanca – každý prináša nápady a návrhy. Preberáme zodpovednosť za zlepšovanie procesov a postupov.

 

Sme dôslední

Dodržiavame pravidlá a procesy a spoľahlivo si stojíme za našimi vyhláseniami. Rozhodnutia prijímame v záujme našich zákazníkov a na základe faktov.