Odhaľovanie neviditeľných vecí: Plne automatický röntgenový inšpekčný systém pre potraviny od firmy Bizerba

Balingen, 25. 7. 2016 | Bizerba uvádza plne automatický XRE_2 130/240 röntgenový systém navrhnutý pre inšpekciu potravinových balení. Systém deteguje popri cudzích kovových a sklenených materiáloch navyše aj niektoré plastové objekty a iné nezamýšľané produktové efekty vrátane plniacej úrovne. Naviac, balenia sú kontrolované na nadváhu a podváhu. V prípade zmeny produktu zdroj röntgenového žiarenia sa automaticky adaptuje na nový vopred naučený produkt.

Potraviny kontaminované plastovými alebo kovovými objektami alebo nedostatočne naplnené balenia spôsobujú vysoké náklady potravinárskym výrobcom z dôvodu vratných kampaní a kompenzácií. Napriek tomu takéto kontaminované produkty veľmi často preniknú na trh ako napríklad omáčky na cestoviny či detské výživy v roku 2015. XRE_2 130/240 röntgenový systém od firmy Bizerba je špecificky vhodný na inšpekciu úzkych balení s výškou od 50 do 240 mm a maximálnou šírkou 130 mm. Nastaviteľné vodiace koľajnice vedú balenie na správne miesto v detektore, kde je prekontrolovaný röntgenovým zariadením. Maximálna priepustnosť je 800 balíčkov / min. Ak je detegovaný cudzí objekt, zodpovedajúci balíček je vyradení pomocou integrovaného tlačného vyraďovača.

 

XRE_2 130/240 sa prispôsobuje výške produktu udanej operátorom cez používateľské rozhranie. Počas procesu röntgenovej inšpekcie detektor kontroluje tovar na abnormálnu hustotu pri kovových objektoch, plastoch vrátane PVC a gumy. Navyše, ďalšie vlastnosti produktu ako úroveň plnenia, nadváha a podváha sú tiaž kontrolované. Pri teplote okolia 0 – 32°C systém XRE_2 130/240 kontroluje balenia s teplotou 20 - 80°C, čo umožňuje jeho použitie v mnohých rôznych oblastiach potravinárskeho priemyslu.

 

Bezpečný a chránený

V protiklade s inými röntgenovými zariadeniami XRE_2 130/240 nepotrebuje žiadne ochranné záclonky, pretože ochrana pred žiarením je dosiahnutá dômyselným systémom dopravy produktu. Navyše, systém obsahuje svetelnú indikáciu stavu detektora. Zatiaľ čo červené svetlo indikuje prebiehajúci röntgenový inšpekčný proces, zelené svetlo indikuje normálnu prevádzku. Akákoľvek porucha je indikovaná žltým svetlom. Keďže dopravník a valcový motor XRE_2 130/240 má krytie triedy IP66 m§žu pracovať v náročnom prostredí pri vlhkosti vzduchu 20-90%.

 

Systémový state-of-art vision softvér XRE_2 130/240 je založený na real-time operačnom systéme. Operátori môžu využiť heslom chránené programové vybavenie pre kontinuálne monitorovanie interných procesov. Všetky dôležité údaje vrátane výkonu, obrázkov chybných produktov a štatistiky vyradenia sú ukladané v systéme. Naučenie nového produktu pre detekciu je vykonané automaticky.