Zhora aj zdola: Bizerba Luceo BVS-L inšpekčný systém kontroluje balenia z dvoch strán

Balingen, 11. 7. 2016 | Bizerba Luceo uvádza BVS-L inšpekčný systém, ktorý môže synchrónne kontrolovať balenia zhora aj zdola. Vizuálny systém je ľahko integrovateľný do existujúcich výrobných liniek. Kontroluje pozíciu, text, QR-kódy a dátum spotreby na etikete. Akvizícia francúzskeho špecialistu na inšpekčné systémy Luceo umožnila firme Bizerba rozšíriť svoje portfólia o inšpekčné systémy. Produkty sú uvádzané na trh pod značkou Bizerba Luceo.

Korektne označené produkty sú základom dlhodobej ekonomickej produkcie. Ak sa chybná etiketa zistí neskoro alebo vôbec, môže to mať fatálne následky. Nedeklarované alergény, chybné dátumy spotreby, nečitateľné QR-kódy alebo čiarové kódy môžu vyústiť do vysokých nákladov vratných kampaní alebo v najhoršom prípade dokonca finančných kompenzácií. Preto je ešte dôležitejšie aplikovať vysoké kontrolné štandardy počas produkcie.

 

V protiklade s náhodnou kontrolou BVS-L inšpekčný systém kontroluje každé jednotlivé balenie, čím robí celú produkciu transparentnou. Na dosiahnutie tohto cieľa používa systém dve integrované kamery na synchrónnu kontrolu balení zhora aj zdola pre určenie pozície a textového obsahu etikiet. Navyše je systémom overovaná veľkosť balenia a čiarové kódy. Obrazy sú simultánne viditeľné na displeji. Operátor môže naviac manuálne vyvolať obrázok ktoréhokoľvek predošlého balenia, ktorý chce skontrolovať. Na uistenie, že systém kontroluje správne parametre sa musia kritéria balenia vopred naučiť s využitím intuitívneho rozhrania. Operátor môže tiež nastaviť výšku balenia počas učenia aby bol zabezpečený ostrý obraz. Každý detegovaný chybný balíček je systémom vyradený.

 

Presná dokumentácia

Vďaka modulárnej konštrukcii je BVS-L inšpekčný systém ľahko integrovateľný do existujúcich Bizerba označovačov. Dokáže individuálne adaptovať rýchlosť dopravníkov kontrolovaným produktom až po maximálnu rýchlosť 110 m/min.

 

Ak je to potrebné, priebežne inovované softvérové vybavenie _statistics.BRAIN alebo BRAIN2 Capture môže automaticky generovať report o správnych a chybných baleniach. Všetky produkčné údaje sú centrálne spravované programom _dataMaintenance.BRAIN. Údaje sú chránené heslom pre zvýšenie bezpečnosti. Akúkoľvek údržbu požadovanú zariadením vykonávajú servisné organizácie firmy Bizerba.