Riešenia pre potravinársky priemysel

Potravinársky priemysel má veľmi špeciálne požiadavky: Hygiena má, prirodzene, osobitný význam. Bezpečnosť výrobkov – napríklad prostredníctvom detektorov kovov – je nesmierne dôležitá. A v neposlednom rade majú veľký význam aj transparentnosť a hladko fungujúce logistické reťazce. Napokon, potraviny sa musia dostať k zákazníkovi v tej najlepšej kvalite.

Potravinársky priemysel – profil odvetvia

Vytváranie receptúr, váženie, porciovanie, inšpekčné systémy, spracovanie mäsa, krájanie, etiketovanie, etikety a mnoho ďalšieho – riešenia spoločnosti Bizerba optimalizujú procesy v rámci celého dodávateľského reťazca. V kombinácii s naším otvoreným priemyselným softvérom zabezpečujú systémy maximálnu efektívnosť, transparentnosť a bezpečnosť výrobkov.

Riešenia pre pekárenský priemysel

Pekárenský priemysel

Pokroková automatizácia a nevyhnutné prepojenie logistiky a výrobných reťazcov si vyžaduje nové riešenia v odvetví pekárenského priemyslu. Zistite, ako môžete vďaka riešeniam spoločnosti Bizerba docieliť zvýšenie efektívnosti a transparentnosti v rámci produkcie pekárenských výrobkov.

Riešenia pre mäsový priemysel

Mäsový priemysel

Najmä v prípade mäsových výrobkov je dokonalé zabezpečenie kvality na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca nevyhnutné. Spoločnosť Bizerba vyvíja premyslené komplexné riešenia, vďaka ktorým sa dajú procesy optimalizovať na mnohých miestach – od váženia, cez spracovanie mäsa až po inšpekčné systémy Vision a etiketovacie systémy. K tomu ponúkame vhodný otvorený priemyselný softvér, vďaka ktorému sa vám otvoria dvere k novému potenciálu hospodárnosti.

Riešenia pre priemysel spracovania ovocia a zeleniny

Priemysel spracovania ovocia a zeleniny

Riešenia spoločnosti Bizerba pre priemysel spracovania ovocia a zeleniny sa postarajú o to, že ovocie a zelenina budú na mieste predaja čerstvé. Vďaka systémom, ktoré vás na mnohých úrovniach v rámci dodávateľského reťazca budú efektívne podporovať pri zabezpečení čo najlepšej kvality. Či už váhy, správne viac alebo rozmanité etiketovacie systémy: Vsaďte na spoľahlivosť a efektívnosť značky Bizerba.

Riešenia pre priemyselnú výrobu cukroviniek

Priemyselná výroba cukroviniek

Spotrebitelia si majú vychutnávať cukrovinky v čo najlepšej kvalite. Aby sme to spoľahlivo zabezpečili, ponúka spoločnosť Bizerba hardvérové ​​systémy a softvérové ​​riešenia, ktoré podporia vaše procesy na mnohých miestach. Vyššia úroveň bezpečnosti výrobkov, napríklad vďaka optimalizovanej transparentnosti, zvýšená hospodárnosť, napríklad prostredníctvom zníženého faktoru Give-Away, menší počet reklamácií, napríklad vďaka dôkladnej dokumentácii – objavte svoje potenciály.

Riešenia pre priemysel Convenience

Poskytujte hotové jedlá a ostatné produkty Convenience svojim obchodným partnerom čerstvé a v čo navyššej kvalite. Optimalizujte procesy v rámci celého reťazca tvorby hodnôt: stanovenie hmotnosti pomocou kalibrovateľných váh, krájanie, etiketovanie a ešte omnoho viac – objavte riešenia spoločnosti Bizerba pre priemyselnú výrobu produktov Convenience.

Profitujte z nášho širokého portfólia výrobkov pre odvetvie potravinárskeho priemyslu: