Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Aby bol zaistený hladký a plynulý štart, naši odborníci preberajú inštaláciu, integráciu a uvedenie do prevádzky. Spoľahlivo zaručia zhodu so zákonmi a technickými normami a predpismi a úvodným zaškolením zabezpečia, že vaše riešenie Bizerba budú fungovať efektívne a bezpečne už od spustenia.

Servisný technik Bizerba pri inštalácii riešenia

Naše montážne služby

 

Od spoločnosti Bizerba získate na všetky služby, ktoré potrebujete pred plynulý, hladký štart vašej výroby v súlade so zákonmi, a to všetko na jednom mieste. Od inštalácie a nastavenia cez integráciu až po kontrolu funkčnosti – vyberte si, pri ktorých krokoch si prajete podporu.

 

Pri inštalácii vám odovzdáme váš nový systém okamžite pripravený na použitie vrátane všetkých potrebných skúšok a nastavenia. V rámci našich služieb k inštalácii a uvedeniu do prevádzky dostane obsluha zaškolenie k danému stroju a vysvetlenie týkajúce sa bezpečnostných funkcií a varovných upozornení. Aby ste vaše nové riešenie mohli efektívne a bezpečne prevádzkovať, postaráme sa o to, aby sa vaši zamestnanci oboznámili s celým rozsahom jeho funkcií a dokázali ho čo najlepšie využívať.

 

S našou službou spustenia (start-up) prevezmeme tiež individuálne úpravy, integrácie a konfigurácie. Spoľahlivo tak zabezpečíte, že vaša výroba sa bude môže spustiť načas a vaše požiadavky budú splnené. Ak naša služba spustenia integrovala nový systém do výroby, často sa ukáže ďalší potenciál optimalizácie. Po spustení výroby preto na želanie zákazníka zostane ešte nejaký čas na mieste inštalácie odborník spoločnosti Bizerba, aby monitoroval výrobu.

 

Ako certifikovaný výrobca vám môžeme tiež vystaviť vyhlásenie o zhode. Vďaka tomu je najvyššia presnosť vášho riešenia Bizerba stanovená už pri kúpe.

 

Vaše výhody

 

  • Plynulý a hladký štart: Využívanie všetkých funkcií v plnom rozsahu už od prvého dňa
  • Všetky nastavenia prístroja optimálne prispôsobené vašim požiadavkám
  • Potvrdenie presnosti váh s naším posúdením zhody
  • Postaráme sa o to, aby váš systém bol okamžite použiteľný v súlade so zákonmi

Kontaktujte nás

 

Potrebujete viac informácií alebo si chcete dohodnúť termín? Kontaktujte nás.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.