Všetko pod kontrolou s vaším personalizovaným zákazníckym portálom

Vaša personalizovaná stránka zákazníckeho portálu vám po celý deň poskytuje jasné a prehľadné informácie, služby a možnosti kontaktovania – pre maximálne efektívnu a spoľahlivú prevádzku vašich zariadení Bizerba. Vy a vaši zamestnanci sa prihlásite so svojimi prístupovými údajmi. Na začiatku budete mať zákaznícky portál, ktorý môžete využívať bezplatne, k dispozícii najprv v nemeckom a anglickom jazyku.

Zákaznícky portál Bizerba: Podrobné informácie o vašom individuálnom riešení, servise a kontakte Bizerba – pre tú najlepšie efektivitu a spoľahlivú prevádzku

Najlepšia podpora a informovanosť: Vaša pridaná hodnota so zákazníckym portálom Bizerba

Návody a dokumentácia

Informovanosť prostredníctvom návodov a dokumentácie

 

Nájdite si komplexné informácie, ako napr. návody na obsluhu, ku všetkým vašim výrobkom Bizerba. Vďaka pohodlnému vyhľadávaniu sa úplne jednoducho dostanete k požadovaným informáciám.

Kontakt

Rýchla pomoc vďaka priamemu kontaktu so spoločnosťou Bizerba

 

Rýchlo a jednoducho sa skontaktujte s vašimi kontaktnými osobami v spoločnosti Bizerba.

Pomocník

Optimálna podpora vďaka technickej podpore na všetkých komunikačných kanáloch

 

Využite našu podporu pri riešení problémov.