Oblasti poradenstva – Od analýzy potrieb cez koncepcie financovania až po návrhy riešení

Maloobchod, ale aj priemysel sú vystavené vysokému tlaku na náklady. Digitálna zmena, aktívna konkurencia a neustále sa rýchlo meniace spotrebiteľské trendy si vyžadujú nové, inteligentné riešenia. Tieto musia byť bez problémov implementovateľné a rýchlo prinášať merateľný hospodársky úžitok. Tri oblasti poradenstva komplexne pokryjú vaše odvetvové požiadavky: Poradenstvo v oblasti predaja, poradenstvo v oblasti financovania a servisné poradenstvo.

Využite našu ponuku poradenstva od poradenstva v oblasti predaja cez poradenstvo v oblasti financovania až po servisné poradenstvo

Poradenstvo v oblasti predaja

Naše poradenstvo týkajúce sa optimalizovaného manažmentu odpadového hospodárstva otvára potenciál hospodárnosti a kvality v súvislosti s témami analýzy odpisov a ich znižovania, predchádzanie prázdnym stavom pomocou digitalizovaného sledovania zásob, optimalizovania výnosov a automatizácie. Poradenstvo na tému aktuálnosti dátového manažmentu zahŕňa analýzu a optimalizáciu vašich procesov, postupov obsluhy a dátových tokov. Naši konzultanti vám poskytnú poradenstvo k plánovaniu zavádzania a migrácii, a to od plánovania až po implementáciu do existujúcich IT systémov. Naše Omnichannel poradenstvo vám poskytne podporu pri realizácii plynulých objednávacích procesov v sektore čerstvých produktov cez všetky objednávacie kanály.

Poradenstvo v oblasti financovania

Naše kolegyne a naši kolegovia z oddelenia Bizerba Financial Services (finančné služby Bizerba, BFS) vám ochotne poradia vo veci koncepcií financovania a možností lízingu, takže si vždy cielene môžete vybrať ten najlepší lízing pre individuálne potreby vašej firmy. S touto 100 % dcérskou spoločnosťou ponúka Bizerba kompetentného a silného partnera pre všetky otázky týkajúce sa atraktívnych koncepcií financovania.

Servisné poradenstvo

Ponuka poradenstva od spoločnosti Bizerba vám už od samého začiatku poskytne bezpečnosť a transparentnosť pri všetkých vašich plánoch. S našou ponukou poradenstva vás budeme sprevádzať celým procesom, a to od analýz potrieb cez návrhy riešení a definovanie rozsahu inštalácie každého prístroja až po skúšky výkonnosti nainštalovaných systémov. Pretože individuálne, komplexné poradenstvo je dokonalým základom pre nákladovo optimalizovanú a udržateľnú investíciu. Poradíme vám tiež ohľadom našej rozsiahlej ponuky servisných zmlúv. Tie sú tou správnou odpoveďou na všetky požiadavky.