Odborné poradenstvo a skúsenosti v odvetví

So skúsenosťami nášho vysokošpecializovaného konzultačného tímu vám ponúkame oblasti poradenstva a poradenské služby, vďaka ktorým môžete už dnes aj v budúcnosti optimálne využívať svoj potenciál efektivity. Špičkové kompetencie v oblasti poradenstva zahŕňajú okrem poradenstva v oblasti predaja aj finančné a servisné poradenstvo. Týmto spôsobom vytvárame našimi hardvérovými systémami definujúcimi trh, našimi inovatívnymi softvérovými riešeniami a našim súčasným portfóliom servisných služieb skutočne plnohodnotnú kompletnú ponuku – pre dokonalé riešenie šité na mieru. Vďaka našim skúsenostiam z nespočetného množstva úspešne realizovaných zákazníckych projektov sa rýchlo a efektívne dostanete do cieľa. Kontaktujte nás a my vám poradíme

Objavte svoj potenciál s našimi profesionálmi v oblasti poradenstva.

Podpora počas celej doby hľadania a realizácie riešenia

Od individuálne navrhnutého financovania cez optimalizáciu vašich systémov a procesov až po služby a servis podľa vašich potrieb: Naše poradenstvo vám poskytne komplexnú podporu na ceste k nákladovo efektívnym a optimálne prispôsobeným riešeniam s perspektívou ich rozšírenia v budúcnosti.

 

Prehľad našich služieb:

  • Analýza existujúcich pracovných procesov a systémov pri zohľadnení výziev a predstáv o cieľoch
  • Vypracovanie návrhov na riešenie a optimalizáciu
  • Vypracovanie zodpovedajúcich opatrení s odporúčaniami pre podniknutie krokov na implementáciu vrátane odhadu rozpočtu
  • Návrhy na rozšírenie existujúcich riešení alebo návrhy úplne nových riešení
  • Definovanie potrebných dátových tokov, ako aj možných optimalizovaných procesných postupov a postupov obsluhy
  • Návrhy na implementovanie riešení do existujúcej infraštruktúry, príp. na jej rozšírenie
  • Identifikácia rizík a vypracovanie návrhov na implementáciu procesov
  • Vypracovanie scenára prechodu na nových dodávateľov na základe vami definovaných časových plánov
  • Vyhotovenie koncepcie realizácie a detailné plánovanie zavádzania

Kontaktujte nás

 

Potrebujete viac informácií alebo si chcete dohodnúť termín poradenstva? Kontaktujte nás, tešíme sa na vašu žiadosť.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.