Servis & podpora

Ako poskytovateľ riešení a kompetentný partner vo vašom odvetví vám ponúkame rozmanité, individuálne služby spadajúce do oblasti Servis & podpora. S nimi vyťažíte optimum z vašej investície. Keďže komplexne poskytujeme hardvér, sofvér, servis a podporu, máte iba jedinú kontaktnú osobu a môžete sa vždy spoľahnúť na rýchlu a efektívnu podporu, ktorú práve potrebujete.

 

Pre vaše individuálne, na mieru šité komplexné riešenie vám v každej fáze a v každej situácii ponúkame vhodné služby. Môžete sa spoľahnúť na vysokú úroveň odborných znalostí našich špecialistov a na našu celoplošnú, globálnu sieť, ktorá je vám podľa potreby k dispozícii buď osobne na mieste, alebo prostredníctvom moderných digitálnych servisných nástrojov. Včas, spoľahlivo, efektívne a za plánovateľné náklady.

Servisní technici v centre podpory na diaľku Bizerba – Servis & podpora Bizerba

Naše služby

 

Od plánovania po zaistenie kvality – s našimi službami v oblasti Servis & podpora sú vaše riešenia Bizerba u nás v tých najlepších rukách.

 

Kontaktujte nás

 

Chcete sa dozvedieť viac o našich službách Servis & podpora? V tom prípade vám ochotne poskytneme individuálne poradenstvo. Kontaktujte nás, tešíme sa na vašu žiadosť.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.