Náhradné diely

Zvyšovanie produktivity a dlhá životnosť vášho hardvéru sú v neposlednom rade výsledkom vysokej kvality opotrebovateľných a náhradných dielov. Chráňte svoju investíciu používaním originálnych dielov a optimálne vhodného príslušenstva Bizerba. Všetky potrebné diely pre naše výrobky máme okamžite dostupné.

 

Kontaktujte nás

Nákladovo efektívne a udržateľne: Bizerba ponúka aj renovované náhradné diely, ktoré kvalitatívne nezostávajú za novými dielmi.

Udržateľnosť ako princíp

 

Udržateľnosť pre nás mimoriadne dôležitá. Z tohto dôvodu vyrábame náhradné a opotrebovateľné diely podľa ekologických princípov. Sú odolné a majú dlhú životnosť. Okrem toho, náš servis umožňuje renováciu a opätovné používanie náhradných dielov pri šetrení zdrojov a nákladov bez toho, aby upustil od originálnej kvality Bizerba.

Najmodernejšia logistika náhradných dielov a hustá servisná sieť sú zárukou rýchlej dostupnosti náhradných dielov.

Náhradné diely rýchlo dostupné v originálnej kvalite

 

Aj ten najlepší stroj je nanič, ak chýba niektorý diel. Preto sa staráme o to, aby ste opotrebovateľné a náhradné diely dostali rýchlo a spoľahlivo aj o mnoho rokov.

 

Pre rýchle dodanie originálnych náhradných dielov máme neustále zásobu všetkých potrebných náhradných dielov a zabezpečujeme modernú dodávateľskú logistiku. Tiež sa môžete trvalo spoľahnúť na to, že náhradné diely pre všetky naše výrobky sú dostupné najmenej desať rokov po skončení cyklu životnosti výrobku.

 

Všetky potrebné komponenty nájdete v našom katalógu náhradných dielov . Ešte nemáte prihlasovacie údaje? Vyžiadajte si vaše prihlasovacie údaje jednoducho prostredníctvom tejto e-mailovej adresy: service@bizerba.com

Originálne čistiace a ošetrovacie prostriedky Bizerba zaručujú tú najlepšiu výkonnosť a dlhú životnosť hardvéru

Váš hardvér v najlepších rukách

 

S našimi vhodne zostavenými súpravami náhradných dielov a štartovacími súpravami ušetríte náklady vďaka výhodným cenám balíkov – a minimalizujete prestoje, pretože v prípade porúch máte potrebné komponenty hneď poruke.

 

Tiež šetrné a dôkladné čistenie vášho hardvéru zaručuje výkonnosť a predlžuje životnosť. Na tento účel ponúkame špeciálne vyvinuté ošetrovacie a čistiace prostriedky, ktoré optimálne chránia váš hardvér a ešte viac predlžujú jeho životnosť

Kontaktujte nás

 

Máte otázky alebo potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.