Služba podpory na diaľku

Čoraz viac porúch je možné najefektívnejšie odstrániť prostredníctvom služby podpory na diaľku: rýchlo, s nízkymi nákladmi a udržateľne. Pretože každý výjazd, ktorý pritom odpadá, šetrí nielen čas a peniaze, ale aj emisie CO2. Profitujte z nepretržitej 24/7 dostupnosti nášho špeciálne vyškoleného tímu odborníkov pre podporu na diaľku. Ešte nikdy nebol servis tak efektívny a udržateľný. Neváhajte a kontaktujte nás priamo:

 

Žiadosť o službu podpory na diaľku

 

Pokiaľ by odstránenie poruchy na diaľku nebolo možné, náš servis môže efektívne naplánovať zásah, pretože predchádzajúca podpora na diaľku už poskytla dôležité informácie, napríklad k prípadným potrebným náhradným dielom. Výhody služby podpory na diaľku si môžete zabezpečiť aj natrvalo a za plánovateľné náklady: S našou zmluvou Remote support contract navyše budete využívať výhody prednostnej starostlivosti. Ďalšie informácie nájdete na stránke produktu .

 

Naše služby

 

Služba podpory na diaľku Bizerba Remote Support ponúka vhodný nástroj pre každú situáciu: Telefonická linka technickej podpory, vypnutie prístroja, Augmented Services a tiež monitorovanie a manažment prístrojov.

Odstraňovanie porúch cez telefonickú podporu a vzdialený prístup

Rýchla pomoc pri zisťovaní chýb

 

Naša telefonická podpora je klasický prvý kontakt v prípade poruchy. Odborníci v našom centre podpory na diaľku dokážu problém odhadnúť a v lepšom prípade dokonca už aj odstrániť.

 

Pri údržbe na diaľku skontroluje odborník po pripojení sa k vašim systémom nastavenia a konfigurácie, aby našiel a odstránil chyby.

Augmented Services: Odborníci podpory na diaľku Bizerba sprevádzajú obsluhu pri odstraňovaní poruchy priamo na mieste.

Ako keby bol technik priamo na mieste

 

Služby rozšírenej reality Bizerba Augmented Services môžete využívať s našou bezplatnou aplikáciou AR na väčšine mobilných zariadení s kamerou, teda na smartfónoch, tabletoch a pod. Nás odborník vidí naživo to, čo vaši pracovníci vo výrobe, ako keby bol priamo na mieste, a môže ich krok za krokom navádzať pri odstraňovaní poruchy. Ďalšie informácie o Bizerba Augmented Services nájdete v našom informačnom letáku Augmented Services .

Preventívne monitorovanie prístrojov v centre pre služby podpory na diaľku.

Prístroje vždy v zornom poli

 

Naše vzdialené monitorovanie a riadenie prístrojov funguje prostredníctvom zabezpečeného Bizerba Cloudu. Naši odborníci podpory na diaľku tak neustále vidia vaše prístroje a údaje. Tým sa nedosahuje len zvýšená transparentnosť pre inventarizáciu a optimalizáciou investícií. Ale navyše je dosiahnutý predpoklad pre inteligentný servis Condition-based Maintenance. Pritom sa preventívne identifikuje potreba údržby a riziká a poruchám sa zabráni ešte skôr, ako vzniknú.

Vaše výhody

 

  • Prvotriedny servis za plánovateľné, výhodné náklady
  • Rýchle potenciálne odstránenie poruchy
  • Nepretržitý prístup k odborným poznatkom a najnovším technológiám podpory
  • Prednostná starostlivosť o zmluvných zákazníkov

 

Ďalšie informácie o našej služby podpore na diaľku nájdete v informačnom letáku Remote Support .

Kontaktujte nás

 

Chcete sa dozvedieť viac o službe podpory na diaľku Bizerba alebo sa priamo opýtať? Kontaktujte nás.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.