Údržba a oprava: ako služba podpory na diaľku alebo servis na mieste

Mnohým technickým problémom je možné zabrániť pravidelnými kontrolami hardvéru. Vďaka preventívnej údržbe a kontrole je možné predĺžiť aj životnosť. A väčšina systémových výpadkov sa dá opraviť rýchlejšie, než by ste si mysleli. Či na diaľku alebo na mieste: Naše služby údržby a podpory prispôsobíme presne vašim potrebám – na želanie aj 24 hodín každý deň v týždni. Minimalizujte riziko nákladných, časovo náročných opráv a skráťte prestoje. Pri poruche alebo výpadku systému sa spoľahnite na rýchlu a spoľahlivú podporu.

 

Kontaktujte nás

V prípade poruchy budú servisní technici Bizerba rýchlo na mieste.

Naše koncepcie údržby a opravy spoľahlivo a za efektívne, plánovateľné náklady zabezpečia funkciu vašich systémov. Zmluvné modely sú založené na dlhoročných empirických hodnotách vo vašom odvetví. Sú prispôsobené vašim individuálnym potrebám, takže získate nákladovo efektívne riešenie v súlade s vašimi potrebami.

Služba podpory na diaľku

Naša služba podpory na diaľku vám ponúka rýchlu, kompetentnú podporu cez telefón, údržbu na diaľku, monitorovanie a správu prístrojov na diaľku alebo prostredníctvom Augmented Services (služieb rozšírenej reality) Bizerba: Preventívna a reaktívna služba podpory na diaľku je rýchla, efektívna metóda na preventívne zabezpečenie výkonnosti a rýchle odstraňovanie porúch bez dlhého plánovania termínov a bez nákladov na výjazd technika.

Náhradné diely a celoplošná servisná sieť

Naša výkonná logistika náhradných dielov zabezpečí, že originálne náhradné diely Bizerba sa vám dostanú rýchlo a spoľahlivo. Dokonale vhodné komponenty a služby vám pomôžu pritom, aby vaše systémy boli optimálne chránené a bola zabezpečená ich nepretržitá výkonnosť.

Aj v prípade servisu na mieste sa môžete spoľahnúť na rýchle reakčné časy. Pretože naša globála, celoplošná sieť je zárukou toho, že naši odborníci sú vám vždy nablízku. Kontaktujte nás, ak potrebujete ďalšie informácie alebo máte otázky.

Dôležitými prvkami pri zabezpečení výkonu sú tiež prispôsobenie, aktualizácia a optimalizácia našich softvérových produktov. To zahŕňa napríklad pravidelné aktualizácie a adaptáciu na zmenené požiadavky alebo podmienky okolia – aj v tomto prípade sa môžete plne spoľahnúť na naše služby a odborné znalosti.

Ku komplexnému servisu patrí aj naša naša odbornosť v oblasti systémov tretích strán. Náš servis systémov tretích strán vám ponúka komplexnú podporu neviazanú na jedného výrobcu, nezávisle od toho, či ide o váhy, baliace stroje alebo nárezové stroje. Jednoducho nás oslovte.

V neposlednom rade vám s našimi službami v oblasti brúsenia ponúkame technológiu a servis brúsenia najvyššej kvality – pre nárezové stroje Bizerba a prístroje tretích strán.

Vaše výhody našej koncepcie údržby a opravy

 

  • Rýchla a spoľahlivá služba podpory na diaľku alebo priamo na mieste zaručuje efektívne odstraňovanie porúch
  • Kratšie výpady a zvýšená dostupnosť pri minimálnych nákladoch
  • Odborná údržba a oprava výrobcom zaručuje vysokú kvalitu
  • Originálne náhradné diely Bizerba sú optimálne prispôsobené daným prístrojom a trvalo chránia vašu investíciu
  • Využite naše know-how a našu odbornosť aj v oblasti vašich systémov od tretích strán

Kontaktujte nás

 

Kontaktujte nás a zistite viac o našich komplexných službách a poskytovaných výkonoch ohľadne údržby a opravy.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.