Informácie o Bizerba Security

Téma bezpečnosti informácií čoraz viac naberá na význame – a spoločnosť Bizerba je berie veľmi vážne. Uvedomujeme si, že v digitalizovanom svete nie je možné dosiahnuť vysoké štandardy, ktoré kladieme na kvalitu našich produktov, bez rovnako vysokých požiadaviek na bezpečnostné parametre našich produktov.

 

Z tohto dôvodu sme do našich IT procesov a tiež do vývojárskych procesov našich produktov implementovali množstvo bezpečnostných opatrení a zverejňujeme bezpečnostné upozornenia pre overené bezpečnostné medzery, ktoré sa priamo týkajú produktov Bizerba a vyžadujú si aktualizácie softvéru alebo iné kroky:

 

Máte otázky, podnety alebo potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás , tešíme sa na vašu žiadosť

 

Bezpečnostné opatrenia

Správa opráv a slabých miest

Spoločnosť Bizerba sa neustále snaží o to, aby všetky produkty a softvér pri odoslaní neobsahovali škodlivý softvér alebo iné slabé miesta. Preto pracujeme s definovanými bezpečnostnými procesmi. Pravidelne poverujeme externých, nezávislých špecialistov vykonávaním bezpečnostných a penetračných testov. Okrem toho na našich produktoch vykonávame vlastné kontroly slabých miest a analýzy rizík – všetko s cieľom výrazne znížiť riziko možnej kompromitácie našich produktov, príp. softvéru.

Zabezpečená základná konfigurácia

V rámci vývoja produktov zohľadňuje spoločnosť Bizerba základné princípy „Privacy by Default“ a „Security by Design and Default“. Z tohto hľadiska sú naše produkty neustále zlepšované a vyvíjané.

Autentifikácia a autorizácia

Naše systémy a produkty vyvíjame na základe analýzy rizík. Koncepcia zabezpečenia našich produktov zabezpečuje, že hrozbám čelíme vhodnými autentifikačnými, autorizačnými alebo inými bezpečnostnými opatreniami s ohľadom na použiteľnosť.

Malvér a spyvér (dôveryhodnosť)

Spoločnosť Bizerba sa neustále snaží o to, aby všetky produkty pri odoslaní neobsahovali žiadny škodlivý softvér. Okrem toho môžu naši zákazníci pri vhodných systémoch samozrejme používať s našimi produktmi príslušný bezpečnostný softvér.

 

Ak sa plánované miesto použitia produktov Bizerba nachádza v sieti prevádzkovateľa, prevádzkovateľ musí prijať príslušné mitigačné opatrenia proti útokom, ako sú napríklad DDoS útoky.

Procesy zabezpečenia kvality softvéru

Spoločnosť Bizerba dodržuje postupy pre bezpečný vývoj softvéru a ďalej ich vyvíja v rámci procesu neustáleho zlepšovania. Zahŕňa to používanie princípov programovania a navrhovania.

Tím rýchlej odozvy: Ohlasovanie podozrivých prípadov

Spoločnosť Bizerba už viac ako 5 rokov disponuje skúseným tímom rýchlej odozvy, ktorý je prvým kontaktom v prípade podozrenia na kompromitáciu produktov Bizerba a ktorý dokáže určiť bezpečnostné riziká a koordinovať hľadanie riešenia.

 

Kontaktujte nás

Bezpečnostné upozornenia pre overené bezpečnostné medzery

 

Bezpečnostný tím Bizerba zverejňuje bezpečnostné upozornenia pre overené bezpečnostné medzery, ktoré sa priamo týkajú produktov Bizerba a vyžadujú si aktualizácie softvéru alebo iné kroky. Bizerba poskytuje potrebné informácie o bezpečnosti, ktoré vám pomôžu prekonať bezpečnostné riziká a zachovať ochranu vašich systémov. Vďaka tomu môžete posúdiť dopady slabého miesta v bezpečnosti a v prípade potreby prijať protiopatrenia. Kontaktujte nás v prípade ďalších otázok alebo upozornení.

Security ID Document Title CVSS Score Products Last Update Downloads
BIZERBA-SA-2022-0001 Vulnerability in third-party component of iS30/iS50 10.0 iS30, iS50 17.1.2022 PDF
BIZERBA-SA-2021-0003 Vulnerability in Apache Log4j 10.0 Various products 13.1.2022 PDF
BIZERBA-SA-2021-0002 1 vulnerability in BRAIN2 6.6 BRAIN2 23.7.2021 PDF
BIZERBA-SA-2021-0001 3 vulnerabilities in BRAIN2 5.1, 6.1, 8.8 BRAIN2 20.5.2021 PDF

Kontaktujte nás

 

Máte otázky alebo potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás, tešíme sa na vašu žiadosť.

/
/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba SE & Co. KG môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti príslušným miestam v spoločnostiach skupiny Bizerba alebo predajným partnerom spoločnosti Bizerba SE & Co. KG. Prenos údajov uskutočníme iba v prípade, že to bude nevyhnuté z hľadiska spracovania vašej žiadosti.

Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

Ochrana vašich údajov je pre nás veľmi dôležitá, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite si k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov . Použitie vašich tu uvedených osobných údajov alebo záležitostí, alebo ich odovzdanie tretím osobám nad rámec uvedeného sa uskutoční iba v súlade s právnymi predpismi, alebo v rámci vyžiadania oprávnených informačných miest na základe zákonných povinností.