Bizerba Digital Service: Augmented Services

Aplikácia Augmented Services predstavuje novú úroveň vo vzdialenej podpore. Virtuálnym servisným zásahom odstránime možné chyby prístroja alebo zariadenia jednoducho rýchlo a nenákladne. Inteligentná služba, ktorou zvýšite disponibilitu vašej výroby.

Bizerba Digital Service: Augmented Services

Zlúčenie reality s virtuálnymi informáciami

Na tablete spojte skutočné zábery techniky s virtuálnymi schémami zapojenia a naživo konzultujte technickú situácia so servisnými špecialistami spoločnosti Bizerba. S aplikáciou Augmented Services teraz máte túto možnosť – bez vysokých investičných nákladov. „Hranice medzi skutočným a virtuálnym svetom sa prelínajú,“ tvrdí Frank Steinlehner, riaditeľ pre globálnu technickú podporu v spoločnosti Bizerba. „Tento pokrok teraz využívame aj vo vzdialenej údržbe.“

 

Tento pokrok je vidieť v kvalite komunikácie na diaľku. Výrazne ju zvyšujú integrované prvky rozšírenej reality (Augmented Reality). Frank Steinlehner opisuje rozdiel: „Teraz si spolu so zákazníkom môžeme technickú situáciu lepšie prehliadnuť a objasniť. Servisný technik spoločnosti Bizerba, špeciálne vyškolený pre vzdialenú podporu, vidí, napr. v optimalizovanom živom videoprenose to, čo vidí zákazník. Táto komunikácia je samozrejme možná aj offline, napr. prostredníctvom snímky. Servisný technik môže potom v reálnom čase cielene vytiahnuť informácie potrebné na vyriešenie problému z Bizerba Cloud. Tento spôsob ďaleko presahuje možnosti telefonátu alebo pripojenia sa na prístroj.“

Naživo je to rýchlejšie

Vďaka živému prenosu je technik spoločnosti Bizerba bližšie k zákazníkovi. „Práve pri komplexných digitálnych riešeniach je táto virtuálna blízkosť skutočnom výhodou. Zákazníci môžu prizvať expertov spoločnosti Bizerba k spoločnému riešeniu problému – bez ohľadu na to, kde sídlia,“ zdôrazňuje Frank Steinlehner. „Komunikácia je jednoduchšia, a tým jednoznačnejšia. Všetky zúčastnené osoby, zákazník, servisný technik a experti presne vidia, napr. na smartfóne, tablete alebo aj chytrými okuliarmi, všetko, o čom diskutujú. Aj to samozrejme šetrí čas a náklady.“

 

Základom pre tento nový druh výmeny je aplikácia Bizerba Augmented Services. Stiahnutie do vášho mobilného zariadenia je bezplatné. Pomocou aplikácie získate možnosť rýchlo a spoľahlivo odstrániť možné poruchy. Váš servisný technik spoločnosti Bizerba vás jednoducho navedie krok za krokom.

Zosieťované procesy

Virtuálny servis sa postará o ešte rýchlejšie riešenia a priebežnú servisnú dostupnosť:

 

Ak sa napr. zistí, že je potrebná údržba prístroja alebo zariadenia, dátový a pracovný tok optimalizuje plánovanie. Pretože vďaka predbežnej analýze cez video, čet alebo softvér pre vzdialený prístup technik vie, aké náhradné súčiastky a nástroje si na tento servisný zásah musí priniesť. Pri zásahu má teda so sebou kompletné vybavenie a nemusí sa opakovane vracať. Aj toto je spôsob, ako znížiť náklady na údržbu.

Vyšší komfort a vyššia využiteľnosť

Pre Franka Steinlehnera nie je potenciál Augmented Services ešte ani zďaleka vyčerpaný: „Vo whitepaperi Digital Services načrtávame scenár budúcnosti, ako sa táto služba bude ďalej vyvíjať. Používatelia zažijú novú úroveň využívania riešení Bizerba. Myslím si, že prostredníctvom Augmented Services dokážeme našim zákazníkom ponúknuť ešte vyšší komfort a väčšiu využiteľnosť. Pre náš tím zostáva vývoj nových možností v každom prípade napínavý.“