Bizerba Digital Service: Condition-based maintenance

S Condition-based maintenance aktívne zvýšite disponibilitu vašich prístrojov alebo zariadení. Inteligentný servis je predstupňom k preventívnej údržbe. V reálnom čase zaznamenáva zdravotné údaje vášho inteligentného riešenia. Ideálne riešenie pre včasné konanie a zníženie nákladov na údržbu.

Bizerba Digital Service: Condition-based maintenance

Digitálna a transparentná kontrola

Základom tohto servisu spoločnosti Bizerba, ktorý momentálne vstupuje do pilotnej fázy, sú výrobné údaje vášho sieťového riešenia. Frank Steinlehner, riaditeľ pre globálnu technickú podporu v spoločnosti Bizerba, opisuje proces:

„Využívame výrobné údaje pre monitorovanie stavu: Váš prístroj, resp. vaše zariadenie sa digitálne a v reálnom čase zobrazuje na paneli. Získate tak digitálnu kontrolu a prehľad o aktuálnom stave prístroja, resp. zariadenia. Cez monitoring môžete analyzovať a vyhodnocovať procesy. Vám a vašim servisným technikom to dáva možnosť včas rozpoznať aktuálnu potrebu údržby a prijať opatrenia – skôr než sa vyskytne porucha.“

Rýchly a automatický servisný zásah

Aj toto patrí k službe Condition-based maintenance: V prípade možnej poruchy sa automatická funkcia upozornenia postará o definované a zosieťované procesy. Ak napr. vo výrobe dôjde k nedosiahnutiu alebo prekročeniu definovaných hraničných hodnôt, Bizerba Service dostane cez Bizerba Cloud push notifikáciu. Spoločne môžeme rýchlo a cielene reagovať.

„Výhody pre našich zákazníkov sú očividné,“ konštatuje Frank Steinlehner. „Získajú stabilný prístroj, resp. stabilné zariadenie. Súčasne zabránia odstávkam a nákladom na náhle výpadky. V neposlednom rade znížia náklady na údržbu, pretože sa minimalizujú neplánované servisné zásahy.“

Nepretržitý prístup k údajom, 24 hodín denne/7 dní v týždni

K inteligentnému servisu patrí dostupnosť procesných údajov. Preto ukladáme údaje o kondícii zariadenia bezpečne na cloudové úložisko Bizerba Cloud. Ako zákazník máte nepretržitý, 24/7 prístup k údajom na cloudovom úložisku. Vždy a všade máte aktuálny prehľad o stave prístroja, resp. zariadenia. Bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa nachádzate alebo či sú prístroje v režime offline.

Príklad systémov na označovanie cenou

Frank Steinlehner vysvetľuje na príklade vákuového čerpadla, ako pozitívne vplýva Condition-based maintenance na údržbu systému na označovanie cenou: „Výkon tohto komponentu je dôležitý pre správne označovanie obalov a dodávanie na trh. Prostredníctvom Conditon-based monitoring kontrolujeme hodnoty tlaku vákuového čerpadla.

Ak jeho vákuový výkon poklesne, už správne nenasáva cenové etikety. Pokiaľ aktuálny výkon klesne po kritickú prahovú hodnotu, monitorovací systém automaticky aktivuje upozornenie. Údaje a upozornenie sú cez Bizerba Cloud odoslané priamo servisnému tímu. Tím takto dokáže pre nasledujúci turnusový servisný zásah naplánovať výmenu čerpadla. Aj toto je prínos k optimalizácii procesu.

Pre zákazníka to znamená: Nevzniknú mu žiadne náklady z dôvodu výpadku riešenia a zle označenými produktmi, ktoré už nie sú predajné. A tiež ušetrí náklady, ktoré by vznikli ďalším neplánovaným zásahom servisného technika na mieste, teda napr. príchod, stravné atď.“

Nárast produktivity a kvality produktu

Vo whitepaperi Digital Services nájdete napínavý pohľad na budúce možnosti Condition-based maintenace. „Potenciál tohto inteligentného servisu je sľubný aj pri riadení procesu a kvality,“ potvrdzuje Frank Steinlehner. „Zaznamenávaním, analyzovaním a vyhodnocovaním údajov prístroja poskytujeme zákazníkovi podporu pri kontinuálnej optimalizácii procesov. Jednou z možností bude porovnávanie výkonnosti prístrojov, resp. zariadení. S výsledkami bude môcť zákazník cielene definovať a realizovať opatrenia.“