Digital Services: inteligentné pre vyššiu výkonnosť a väčšiu udržateľnosť

Optimálna dostupnosť sa snúbi s udržateľnosťou: Zistite tu viac o tom, ako naše digitálne služby zvýšia výkonnosť vašich prístrojov alebo zariadení, znížia náklady na údržbu a súčasne vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele v oblasti udržateľnosti. Pretože každý jeden kilometer jazdy, ktorý vďaka našim digitálnym službám ušetríme, zlepšuje bilanciu CO₂.

Ready for 4.0 – čo platí aj pre naše zosieťovateľné riešenia, spĺňa aj technická údržba Bizerba. Na to, aby sme vám dokázali poskytovať udržateľnú kvalitu servisu, odborníci spoločnosti Bizerba včas spustili dve iniciatívy digitálneho servisu: Condition-based maintenance, predstupeň k prediktívnej údržbe (Predictive maintenance) a Augmented Services, nová úroveň vo vzdialenej podpore (Remote Support).

 

„Pri obidvoch inteligentných službách využívame najdôležitejšiu surovinu digitalizácie – informácie,“ vysvetľuje Frank Steinlehner, riaditeľ pre globálnu technickú podporu v spoločnosti Bizerba. „To je jedna z výhod, ktorú nám poskytujú veľké dáta a technológie, ako virtuálna či rozšírená realita.“

Či sa už rozhodnete pre preventívnu údržbu alebo rýchlu vzdialenú podporu 4.0: Obidve digitálne služby sa postarajú od optimálnu stabilitu procesu. Frank Steinlehner vysvetľuje, prečo je tento faktor tak dôležitý v digitalizovanej, vysoko flexibilnej výrobe a znamená novú kvalitu v službe zákazníkom spoločnosti Bizerba:

 

„Pri takom stupni, v ktorom sú všetci účastníci a procesy v celom dodávateľskom reťazci vzájomne prepojení, zohráva dostupnosť hlavnú úlohu. Odstavenie stroja zastaví celý pracovný a dátový tok. Pre výrobu metódou just-in-time alebo just-in-sequence znamená toto zastavenie ťažkosti s dodávkami a vysoké náklady. S našimi inteligentnými službami podporujeme zákazníkov v tom, aby táto situácia vôbec nevznikla alebo došlo k jej čo najrýchlejšej náprave.“

 

Dva spôsoby, ako vám digitálne služby Bizerba poskytujú podporu a súčasne znižujú vaše náklady na údržbu:

 

Condition-based maintenance

 

Augmented Services