Individuálne zákaznícke riešenie v Ex prostredí

Pre zákazníka so sídlom vo Francúzsku vyvíjame a implementujeme náročné, univerzálne aplikovateľné riešenie plnenia od jedného dodávateľa. Spoločnosť je celosvetový dodávateľ palív a aditív pre rôzne druhy motošportu.

Individuálne zákaznícke riešenie v Ex prostredí

Spoločnosť musí z dôvodu stúpajúceho dopytu zvýšiť výkonnosť produkcie najprv na jednom zastúpení. Požaduje sa výkonné riešenie plnenia pre rôzne palivá a aditíva. Celá výrobná prevádzka je klasifikovaná ako Ex prostredie. Systém má byť vyhotovený ako mobilný, aby v prípade potreby dokázal kompenzovať možné výpadky iných výrobných liniek. Riešenie má byť perspektívne aplikovateľné na ďalšie medzinárodné zastúpenia spoločnosti.

Detailne analyzujeme potrebu, ako aj predchádzajúce a následné procesy. V spolupráci so zákazníkom vyvíjame poloautomatické riešenie určené pre plnenie rôznych palív a aditív. Plniaci systém je FSL-PRO M. Riešenie ponúka flexibilitu pri druhoch nádob – sudoch s objemom 60 a 100 l, ako aj kontajneroch s objemom 1 000 l. Používa sa viacrozsahová váha s viacerými rozdeleniami 300/600/1 500 kg s delením po 100/200/500 g. Vhodne k lokálnym predispozíciám sú plniaci systém, privádzacia a odvádzacia linka usporiadané do tvaru U, aby sa dali jednoducho nakladať a vykladať. Všetky potrebné komponenty sú nainštalované priamo v Ex prostredí. Pre riadenie prostredníctvom vážiaceho terminálu iS50-Ex Industrial Weighing Terminal nie je potrebné privádzanie čerstvého vzduchu.

Zákazník si užíva želanú flexibilitu – či už v prípade objemov nádob alebo v prípade jednoduchej inštalácie systému na meniacich sa miestach. Vyššiu transparentnosť výroby zabezpečuje spätná vysledovateľnosť pre účely analýzy prostredníctvom priemyselného softvéru BRAIN2 spoločnosti Bizerba. Údaje zaznamenáva softvér Bizerba Data_Maintenance. Vďaka globálnej prítomnosti je spoločnosť Bizerba schopná duplikovať projektové riešenie v ďalších výrobných prevádzkach zákazníka. Prvotné ciachovanie môže spoločnosť Bizerba zabezpečiť v celej EÚ, na požiadanie aj v krajinách mimo EÚ.