Plug-In®-Label pre výrobcov etikiet

Systém Plug-In®-Label je inováciou spoločnosti Bizerba pre inteligentné riadenie označovačov cenou GLM-Ievo.

Individuálne kódovanie etiketovacích valčekov zabezpečuje väčšiu transparentnosť a bezpečnosť výroby.

Plug-In-Labels s kódovaním Datamatrix

Označovač cenou skenuje kód na zadnej strane nosného pásu prostredníctvom kamerového systému.

 

Ten zaistí, že bol vložený správny etiketovací valček pre príslušnú objednávku. Okrem toho sa môže pomocou systému Plug-In®-Label vykonať automatická konfigurácia stroja.

 

 

Výsledkom kratších dôb prestavenia a zamedzenia chybného etiketovania je zníženie prevádzkových nákladov.

 

Vyrobte si vlastné Plug-In-Labels!

Funkcia Plug-In-Label bola pôvodne vyvinutá pre označovač cenou Bizerba GLM-Ievo a etikety Bizerba.

 

Bizerba však ponúka aj iným výrobcom výrobcom etikiet možnosť využiť funkciu Plug-In-Label a použiť ju v spojitosti s etiketami z vlastnej výroby.

 

Ďalšie podrobné informácie ku požiadavkám, uzavretiu zmluvy a priebehu objednávok získate priamo v spoločnosti Bizerba. Vaša kontaktná osoba je pán Cosimo Marongiu.