Optimálna ergonómia a bezpečnosť pri práci – aj v zónach s nebezpečenstvom výbuchu

Predchádzanie pracovným úrazom, ochrana zdravia zamestnancov

Aj v časoch digitalizácie a automatizácie sú motivované zamestnankyne a motivovaní zamestnanci najcennejším kapitálom podniku. Efektívne predchádzanie úrazom a nehodám a čo najlepšia ergonómia majú preto najvyššiu prioritu pri vývoji našich riešení plnenia. Riešenia plnenia Bizerba sa postarajú aj o optimálnu bezpečnosť pri práci a najmä pri spracovávaní kritických kvapalín, ako napríklad v zónach s nebezpečenstvom výbuchu.

Najlepšia ergonómia – pre zdravých, motivovaných zamestnancov

Zníženie telesnej záťaže vašich zamestnancov pomôže zvýšiť ich spokojnosť, motiváciu a práceschopnosť. Naše systémy a zariadenia sa prispôsobia požiadavkám vašich výrobných liniek a súčasne pomôžu ergonomicky optimalizovať pohyby pracovníkov obsluhy. Dômyselné pracovné procesy odbúravajú manuálne zdvíhanie – dokonca aj ventily je možné čistiť bezproblémovo a bez náročného zdvíhania.

Maximálna bezpečnosť vo všetkých pracovných krokoch

Minimalizujte nebezpečenstvo poranenia pri procesoch plnenia pomocou jednoducho aplikovateľných a automatizovaných bezpečnostných funkcií. Tieto nielenže znižujú mieru vzniku úrazu alebo nehody, ale tiež pomáhajú pri predchádzaní nesprávnej a chybnej obsluhy – napríklad zablokovaním ventilu, ochranou pred kolíziou alebo automatickým vypnutím procesov, aby sa zabránilo škodám na zariadení.

 

Integrované bezpečnostné kontroly vám navyše pomôžu minimalizovať procesne podmienené nepodarky a plytvanie tovarom. Krížová kontaminácia je pri našich zariadeniach takmer vylúčená, pretože vďaka nami použitej gravimetrickej namiesto volumetrickej meracej techniky prichádza do kontaktu s plneným produktom iba ventil. A ten je možné rýchlo a jednoducho kompletne vymeniť a externe vyčistiť.

Silné v ochranných atmosférach, pri špeciálnych hygienických požiadavkách a kritických kvapalinách

Požiadavky v potenciálne výbušnej atmosfére sú vysoké. Naši skúsení odborníci na medzinárodne predpisy pre prostredia s nebezpečenstvom výbuchu vám kompetentne poradia. Spoločne nájdeme vhodné riešenie pre vás, ktoré spĺňa tie najvyššie štandardy – jednoducho použiteľné a bezpečné v rámci ochrannej atmosféry alebo v hygienickej oblasti.

Komplexné vedomosti a znalosti o bezpečnosti a zdraví na pracovisku v našom dokumente

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri plnení

 

 

Zistite, ako s riešením plnenia Bizerba zvýšite bezpečnosť výrobkov a ochránite vašich zamestnancov – porozprávajte sa s našimi odborníkmi

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba SE & Co. KG môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti príslušným miestam v spoločnostiach skupiny Bizerba alebo predajným partnerom spoločnosti Bizerba SE & Co. KG. Prenos údajov uskutočníme iba v prípade, že to bude nevyhnuté z hľadiska spracovania vašej žiadosti.

Svoj súhlas môžem kedykoľvek zrušiť.

Ochrana vašich údajov je pre nás veľmi dôležitá, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Použitie vašich tu uvedených osobných údajov alebo záležitostí, alebo ich odovzdanie tretím osobám nad rámec uvedeného sa uskutoční iba v súlade s právnymi predpismi, alebo v rámci vyžiadania oprávnených informačných miest na základe zákonných povinností.