Riešenia plnenia Bizerba – efektívne, flexibilné, globálne

Kvalita bez kompromisov a spoľahlivá expertíza na celom svete

Bizerba je váš partner pre komplexné riešenia pre plniace systémy. Naše know-how zahŕňa medzinárodné právne predpisy a požiadavky, ako aj procesy týkajúce sa plnenia, váženia a manipulácie. Vďaka našim dlhoročným medziodvetvovým skúsenostiam spoločne nájdeme dokonalé riešenie pre vaše špecifické požiadavky a ciele.

 

Máte otázky týkajúce sa vášho nového plniaceho systému? Spoľahnite sa na poradenstvo našich odborníkov:

Požiadať o poradenstvo hneď teraz

Plniace systémy Bizerba: Maximálna efektivita vďaka individuálnej prispôsobiteľnosti a flexibilnému použitiu.

 

Flexibilita

Maximálna efektivita vďaka individuálnej prispôsobiteľnosti a flexibilnému použitiu – plňte iba s jedným systémom nádoby najrôznejších typov a veľkosť od 1 kg do 1 000 kg. Zmena výrobku je možná do niekoľkých sekúnd.

 

Všetko od jedného výrobcu: Vaše riešenie plnenia Bizerba je investícia do bezstarostnosti a udržateľnosti.

 

Spoľahlivosť

Všetko od jedného výrobcu, pre vás všade priamo na mieste – s komplexnou odbornosťou pokrývajúcou celý proces od plnenia a softvéru až po zatvorenie a dopravovanie: Vaše riešenie plnenia Bizerba je investícia do bezstarostnosti a udržateľnosti.

Plniace systémy Bizerba spĺňajú vysoké požiadavky na ergonómiu a poskytujú bezpečnosť vo všetkých procesných krokoch – aj v ochranných atmosférach.

 

Bezpečnosť a zdravie

Zameriavame sa na predchádzanie úrazom a zdravie vašich zamestnancov: Plniace systémy Bizerba spĺňajú vysoké požiadavky na ergonómiu a poskytujú bezpečnosť vo všetkých procesných krokoch – aj v ochranných atmosférach.

Kompetencia v oblasti riešení pre špecifické odvetvia

Implementujeme riešenia týkajúce sa plnení pre medzinárodných zákazníkov z najrôznejších odvetví. Vďaka tomu poznáme špecifické požiadavky a dodávame dokonalé riešenia šité na mieru pre:

 

  • chemický priemysel
  • farby, laky, lepidlá a stavebnú chémiu
  • čistiace a ošetrovacie prostriedky
  • petrochémiu
  • farmaceutický a kozmetický priemysel
  • potravinársky priemysel

Cenová výhoda vďaka individuálne prispôsobiteľným štandardným systémom

Riešenia týkajúce sa plnenia sú individuálne konfigurovateľné vo veľkom rozsahu, s rôznymi stupňami automatizácie presne na mieru vašim potrebám. Naše štandardné riešenia sú založené na štyroch hlavných systémoch:

Poloautomatické plniace systémy

Poloautomatické, flexibilné plniace systémy pre rôzne odvetvia. Podľa výbavy je možné všetky kvapaliny odvážiť na gram presne, šetrne ich dávkovať a naplniť: od bezproblémových produktov až po horľavé, penivé alebo žieravé produkty.

Poloautomatický plniaci systém FSL-ECO S

FSL-ECO S

Optimálny základný model, ktorý je vhodný pre neproblematické a nehorľavé kvapaliny.

 

Zistite viac tu.

Poloautomatický plniaci systém FSL-PRO S

FSL-PRO S

Flexibilné, kompaktné zariadenie na plnenie vysoko hodnotných, horľavých, peniacich alebo žieravých kvapalín.

 

Zistite viac tu.

Poloautomatický plniaci systém FSL-PRO M

FSL-PRO M

Profesionálne zariadenie, ktoré umožňuje plnenie už paletovaných nádob.

 

Zistite viac tu.

Plnoautomatické plniace systémy

Plnoautomatické plniace systémy optimalizujú na gram presné váženie a bezpečné zabalenie aj horľavých, penivých alebo žieravých kvapalín a umožňujú šetrné dávkovanie.

Plne automatický plniaci systém FSL-EVO S

FSL-EVO S

Plnoautomatické plniace zariadenie a multifunkčná posuvná jednotka pre automatickú manipuláciu.

 

Zistite viac tu.

Máte otázky? Hľadáte nový plniaci systém? Spoľahnite sa na individuálne poradenstvo našich odborníkov:

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba SE & Co. KG môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti príslušným miestam v spoločnostiach skupiny Bizerba alebo predajným partnerom spoločnosti Bizerba SE & Co. KG. Prenos údajov uskutočníme iba v prípade, že to bude nevyhnuté z hľadiska spracovania vašej žiadosti.

Svoj súhlas môžem kedykoľvek zrušiť.

Ochrana vašich údajov je pre nás veľmi dôležitá, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Použitie vašich tu uvedených osobných údajov alebo záležitostí, alebo ich odovzdanie tretím osobám nad rámec uvedeného sa uskutoční iba v súlade s právnymi predpismi, alebo v rámci vyžiadania oprávnených informačných miest na základe zákonných povinností.