Vyťaženie maxima z vašej investície vďaka flexibilite

Rýchle prispôsobenie tak, ako si to vyžaduje vaša výroba

Častá zmena výrobkov, vždy nové legislatívne požiadavky, dodatočné kontroly – stojí vás to všetko priveľa času a efektivity pri vašich procesoch plnenia? Plniace systémy Bizerba je možné individuálne prispôsobiť a dôsledne sú skoncipované tak, aby sa dali rýchlo prestaviť na nové výrobky alebo zmenené podmienky. Iba s jediným systémom naplníte balenia s hmotnosťou od 1 kg až do 1 000 kg. Časy vystrojenia sú minimálne a zmena výrobku trvá iba niekoľko sekúnd. Vaši zamestnanci budú bez problémov schopní nanovo nakonfigurovať a nastaviť systém aj bez predchádzajúcich znalostí a vedomostí.

Na mieru šité riešenia zo štandardného portfólia

Náš záber výroby siaha od vývoja až po hotový plniaci systém vrátane terminálu a váhy – a samozrejme vhodného softvéru Bizerba. Vďaka tomu sú naše riešenia plnenia dokonale integrované a následne od A po Z upriamené na maximálnu účinnosť. Už v štandardnej výbave presviedčajú mnohými možnosťami a funkciami.

 

Štandardné systémy individuálne prispôsobujeme vašim výrobným podmienkám a požiadavkám – s presne takým stupňom automatizácie, aký potrebujete. Pre komplexné prispôsobenie vašim želaniam a zadaniam je vám k dispozícii oddelenie projektového manažmentu. S našimi mobilnými riešeniami môžete svoj systém používať aj na iných výrobných linkách – a tým ušetriť značné finančné prostriedky. Priemyselný softvér Bizerba BRAIN2 vám pomôže pri optimalizovaní vašej výroby. Prostredníctvom BRAIN2 je možné bez problém začleniť už existujúce riešenia týkajúce sa plnenia, ako aj systémy iných výrobcov.

Univerzálne riešenie: Jeden systém, veľa nádob

Vaše riešenie Bizerba umožňuje plnenie najrôznejších nádob s objemom od 500 ml do 1 000 l s rovnakým zariadením. Prestavenie na novú nádobu nespôsobí žiadne väčšie prestoje. O to sa postará jednoduché nastavenie systému s ventilom a miestom plnenia. Kódovanie ventilu je možné. Vďaka vyššej flexibilite získate aj možnosť plniť ekologicky a hospodárne výhodnejšie nádoby, napríklad vrecká s krížovým dnom namiesto kanistrov.

 

Plniace systémyBizerba merajú gravimetricky namiesto volumetricky – do styku s vašimi výrobkami preto prichádza iba ventil, ktorý sa dá ľahko a dôkladne vyčistiť zvonku. Takto úplne jednoducho zaručíte hygienu a bezpečnosť výrobkov.

Presne to, čo potrebujete – presne vtedy, keď potrebujete

Váš plniaci systém Bizerba bude po objednávke rýchlo nakonfigurovaný podľa vašich želaní a dodaný aj v prípade, že máte špeciálne požiadavky. Môže ísť napríklad o integráciu valčekových dráh na privádzanie a odvádzanie nádob, vďaka čomu nebudú potrebné prerušenia výroby z dôvody výmeny paliet.

 

Výstup a počty kusov sa dajú flexibilne prispôsobiť pri zmenených požiadavkách, napríklad prostredníctvom prídavných plniacich staníc, zvýšenej automatizácie alebo ďalších možností nastavenia. Vďaka tomu je kúpa vášho plniaceho systému Bizerba udržateľnou investíciou do budúcnosti.

Zistite, ako väčšou flexibilitou zvýšite svoju efektivitu – porozprávajte sa s našimi odborníkmi

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba SE & Co. KG môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti príslušným miestam v spoločnostiach skupiny Bizerba alebo predajným partnerom spoločnosti Bizerba SE & Co. KG. Prenos údajov uskutočníme iba v prípade, že to bude nevyhnuté z hľadiska spracovania vašej žiadosti.

Svoj súhlas môžem kedykoľvek zrušiť.

Ochrana vašich údajov je pre nás veľmi dôležitá, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Použitie vašich tu uvedených osobných údajov alebo záležitostí, alebo ich odovzdanie tretím osobám nad rámec uvedeného sa uskutoční iba v súlade s právnymi predpismi, alebo v rámci vyžiadania oprávnených informačných miest na základe zákonných povinností.