Vaše komplexné bezstarostné riešenie od jedného výrobcu

Vaše výzvy sú stredobodom nášho vývoja

Nároky a komplexnosť legislatívnych požiadaviek a predpisov sa neustále stupňujú – a súčasne s nimi očakávania produktivity, flexibility a kvality výrobkov. Zabezpečte spätnú vysledovateľnosť vašich výrobkov bez vysokých nákladov. A spoľahnite sa na maximálne výkonné systémy s extrémne trvácnou kvalitou – investícia do našich riešení plnenia sa vyplatí na celé roky.

Kvalita, ktorá sa trvalo vyplatí

Trvácna kvalita, minimalizovanie prestojov a výpadkov: Naše plniace systémysú odolné a dlhodobo spoľahlivé – či už pri normálnej prevádzke alebo pri maximálnom zaťažení v náročnom prostredí výroby. Kvalitné výrobky z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele s dodatočnou povrchovou úpravou poskytujú vhodné, odolné povrchy a materiály aj na plnenie kritických produktov, ako napríklad korozívnych materiálov a látok.

Absolútne jednoduché splnenie legislatívnych požiadaviek a predpisov

Vy sa postaráte o svoje procesy, my sa postaráme o dodržiavanie legislatívnych požiadaviek vo vašej výrobe. Vy sami nemusíte mať žiadne rozsiahle odborné vedomosti a znalosti o konkrétnych nariadeniach a predpisoch – spoľahnite sa našu nadnárodnú kompetenciu, napríklad pri smernici k spotrebiteľsky baleným výrobkom, plnení v zónach s nebezpečenstvom výbuchu, validácii správnej výrobnej praxe (GMP) pre farmaceutické odvetvie a pri mnohých ďalších. Dostanete plniaci systém, ktorý do bodky spĺňa vaše zadanie.

Servis a podpora vždy na dosah

Naša hustá medzinárodná servisná sieť je vám v prípade potreby vždy k dispozícii – s príslušnou servisnou zmluvou aj 24 hodín každý deň v týždni. Naša servisná koncepcia siaha od podpory zamestnancov pre rýchle odstraňovanie porúch prostredníctvom servisných zásahov priamo na mieste až po vzdialené servisné služby, pri ktorých naši odborníci na diaľku obnovia činnosť vašich systémov – bez dlhého čakania a bez nákladov na výjazd technika. Ďalšia výhoda pre vás: Pri systémoch Bizerba získate podporu pre plniaci systém, váhu, vážiaci terminál a softvér priamo od nás.

Zistite, prečo vám s riešením plnenia Bizerba nikdy nehrozí riziko – porozprávajte sa s našimi odborníkmi

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba SE & Co. KG môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti príslušným miestam v spoločnostiach skupiny Bizerba alebo predajným partnerom spoločnosti Bizerba SE & Co. KG. Prenos údajov uskutočníme iba v prípade, že to bude nevyhnuté z hľadiska spracovania vašej žiadosti.

Svoj súhlas môžem kedykoľvek zrušiť.

Ochrana vašich údajov je pre nás veľmi dôležitá, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Použitie vašich tu uvedených osobných údajov alebo záležitostí, alebo ich odovzdanie tretím osobám nad rámec uvedeného sa uskutoční iba v súlade s právnymi predpismi, alebo v rámci vyžiadania oprávnených informačných miest na základe zákonných povinností.