Checkout váha CS 300 MA 9803

CS 300 sa spoľahlivo integruje do existujúceho skenera v pokladničnej oblasti

Vďaka maximálnej disponibilite vážiaceho systému a flexibilných protokolov rozhraní je perfektným partnerom na integráciu do vášho pokladničného systému.

Použitie

 • Integrácia do vášho pokladničného systému
 • Vážiaci systém pre Datalogic Imaging skener MagellanTM 9800i

Zlatý klinec

 • Spoľahlivý výkonný viacdielny vážiaci systém Made in Germany
 • Výber z rôznych harvérových a softvérových vybavení displeja na zobrazenie váhy a ceny
 • Údajové dialógy pre bežné pokladničné systémy sú súčasťou štandardnej výbavy
 • Napájanie váhy prostredníctvom skenera
 • Podpora funkcie datalogic scale sentry na minimalizáciu strát kolísania
 • Ergonomické nulové nastavenie a tarovanie váhy priamo na skeneri
 • Rozhrania RS232 a USB na pripojenie ku kamerovým systémom

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

 • Rozhranie RS-232 na pripojenie k systému POS je súčasťou štandardnej výbavy
 • Podpora vývoja pomocou ovládačov až po vyhlásenie zhody – všetko na jednom mieste
 • Dlhodobá stabilita vážiaceho systému použitím kvalitných materiálov a pevnej konštrukcie
 • Nie je potrebná žiadna pravidelná úprava kalibrácie počas používania

Displeje

 • Displej P – jednostranné zobrazenie (váha, tara, základná cena a predajná cena)
 • Displej P – dvojstranné zobrazenie (váha, tara, základná cena a predajná cena)
 • Displej WS – jednostranné zobrazenie (iba váha)
 • Displej SD – licencia na softvérové zobrazenie

Držiaky displeja

 • Stojan
 • Alternatíva k stojanu, pridržiavací uhol/krátky stojan

Externý ovládací prvok

 • Nulové tlačidlo a funkčné tlačidlá na otvoreniu ponuky váhy

Rozsah váhy

 • 6/15 kg s 2/5 g delením

Klávesnica

 • Nulové nastavenie a otvorenie ponuky váhy na displeji P alebo na skeneri

Rozhrania

 • RS232
 • USB

Rozsah teplôt

 • -10° až +40°C

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty