Dynamická kontrolná váha CWE maxx v kombinácii s detektorom kovov

Štandardná kontrolná váha a inšpekčný systém na zabezpečenie kvality na vysokej úrovni

Kontrolné váhy Bizerba typového radu CWE maxx sa používajú v potravinárskom priemysle hlavne na stredné a vysoké výkony. V nepotravinárskej oblasti nachádzajú svoje uplatnenie v linkách s vysokým výkonom a vo filiálkach, kde sa kontrolujú menovité hmotnosti do 15 kg.
Integrovaný detektor kovov VARICON spraví z dynamickej kontrolnej váhy CWE maxx kompletný inšpekčný systém podľa požiadaviek HACCP, IFS, BRC a vyšších.
Kombinované zariadenia s možnosťou ciachovania optimalizujú zabezpečenie kvality. Riadia tok balení tým, že tovar kategorizujú a triedia podľa voľne definovateľných alebo zákonom stanovených hmotnostných tried. Balenia s nesprávnou hmotnosťou alebo balenia znečistené cudzími telesami sa automaticky vyradia.

Použitie

 • S vysokým druhom krytia IP 65 a svojou otvorenou robustnou konštrukciou z ušľachtilej ocele sa kombinované zariadenie CWE maxx ideálne hodí na používanie v oblasti čerstvých potravín.
 • Na používanie v suchej a nepotravinárskej oblasti je k dispozícii variant s druhom krytia IP 54.
 • CWE je mimoriadne zaujímavá pre výrobcov:
  • Mrazených produktov
  • Hotových jedál
  • Mäsa a údenín
  • Mliečnych produktov
  • Nepotravinárskych produktov

Zlatý klinec

 • Priebežný výkon: do 400 produktov/min.
 • Rozsahy váhy: 10 – 15000 g
 • Max. rýchlosť: 170 m/min
 • 12‘‘ farebná dotyková obrazovka
 • Druh krytia: IP 65
 • Systém na rýchlu výmenu dopravníkov a pásov
 • Online vizualizácia a vyhodnotenie dát s _statistics.BRAIN (voliteľná možnosť)

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Produkty s nesprávnou hmotnosťou, ako aj kontaminované balenia sa vyradia z výroby

Vďaka kontrole plniaceho množstva a regulácii procesu s automatickými kontrolnými váhami zabránite reklamáciám, šetríte cenné suroviny a zvýšite svoj zisk. Vďaka detekcii kovov kombinovanej kontrolnej váhy si súčasne ušetríte drahé stiahnutia z trhu, zvýšite hospodárnosť, vernosť značke a spokojnosť zákazníkov.

 

Podľa produktu, okolia a konkrétnej požiadavky zákazníka kontroluje kombinované zariadenie CWE maxx v overiteľnom rozsahu váženia balenia medzi 10 g a 15000 g s rýchlosťou pásu max. 170 metrov/min.

Takisto rýchlo a jednoducho: čistenie prostredníctvom systému na rýchlu výmenu dopravníkov a pásov vyvinutého vo vlastnej réžii.

Všetky kombinované váhy sú vyhotovené z ušľachtilej ocele v súlade s aktuálnym znením smernice o strojových zariadeniach. Konštrukčné detaily spĺňajú najvyššie požiadavky z hľadiska jednoduchej údržby, bezpečnosti a obsluhy.

 

Kombinované zariadenie Bizerba sa vyznačuje ovládaním orientovaným na používateľa, manažmentom údajov a softvérovými nástrojmi. Ovládanie prístrojov sa uskutočňuje pomocou alfanumerickej klávesnice s farebným displejom. Na automatické procesy sú k dispozícii pneumatické ovládané vyhadzovače. Tomu prispôsobená servisná ponuka od integračného poradenstva s individuálne upravenými koncepciami údržby až po projektovanie riešenia špecifického pre zákazníka ich perfektne začlenia do siete Bizerba.

 • 7" farebný displej s fóliovou klávesnicou
 • Tlačiareň na protokolovaciu pásku, kontrola vyradzovania, tendenčné riadenie
 • Kontrola stavu naplnenia zásobníka
 • Tlačná výhybka
 • Priemyselný softvér Bizerba BRAIN2

Technické údaje CWE maxx s rozsahom váhy do 1500 g a 3000 g

CWE 1500 CWE 3000
Max. hmotnosť 600/1500 g 1500/3000 g
Min. hmotnosť
(MID certifikované)
10 g
10/20 g
25 g
50 g
Rozlíšenie e 0,2/0,5 g 0,5/1 g
Rýchlosť max. 70 - 170 m/min 79 – 120 m/min
Prepravná výška min./max. 750 – 1150 mm
Smer prepravy zľava-doprava/sprava-doľava
Šírky pásov (BB) 100 – 225 mm 225 – 300 mm
Dĺžky pásov (AA) 150 – 750 mm 325 – 600 mm
Zobrazenie štandardné 12‘‘ farebná dotyková obrazovka
Zobrazenie voliteľné 7" farebný displej s fóliovou klávesnicou
Systémy vyraďovania Tlačná výhybka/ofukovacia tlačná výhybka/Flipper/chápadlo/sklopný pás
Rozhrania RS232/ethernet/signály I/O, 3x USB
Voliteľné možnosti Tlačiareň na protokolovaciu pásku, kontrola vyradzovania, tendenčné riadenie a mnoho ďalšieho
Trieda krytia IP 54, resp. IP 65
Materiál ušľachtilá oceľ 1.430
Napätie 240/120 V 50-60 Hz 500/750 VA
Pracovná teplota 0 °C až +40 °C
Vlhkosť 20 - 90 %, nekondenzujúca
Kombo stroj CWE maxx s integrovaným detektorom kovov
CWE maxx s integrovaným popisovaním InkJet

Technické údaje CWE maxx s rozsahom váhy do 6000 g a 15000 g

CWE 6000 CWE 15000
Max. hmotnosť 3000/6000 g 6000/15000 g
Min. hmotnosť
(MID certifikované)
25 g
150 g
100 g
500 g
Rozlíšenie e 1/2 g 2/5 g
Rýchlosť max. 73 - 120 m/min 73 m/min
Prepravná výška min./max. 750 – 1150 mm
Smer prepravy zľava-doprava/sprava-doľava
Šírky pásov (BB) 225 – 400 mm 225 – 400 mm
Dĺžky pásov (AA) 325 – 750 mm 325 – 750 mm
Zobrazenie štandardné 12‘‘ farebná dotyková obrazovka
Zobrazenie voliteľné 7" farebný displej s fóliovou klávesnicou
Systémy vyraďovania Tlačná výhybka/ofukovacia tlačná výhybka/Flipper/chápadlo/sklopný pás
Rozhrania RS232/ethernet/signály I/O, 3x USB
Voliteľné možnosti Tlačiareň na protokolovaciu pásku, kontrola vyradzovania, tendenčné riadenie a mnoho ďalšieho
Trieda krytia IP 54, resp. IP 65
Materiál ušľachtilá oceľ 1.430
Napätie 240/120 V 50-60 Hz 500/750 VA
Pracovná teplota 0 °C až +40 °C
Vlhkosť 20 - 90 %, nekondenzujúca
Kombo stroj CWE maxx s integrovaným detektorom kovov
CWE maxx s integrovaným popisovaním InkJet

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty