Plug-In® etikety

S integrovaným etiketovým kódom na podkladovom papieri pre automatické riadenie označovača cenou na základe interakcie etikety a prístroja. Plug-In ® etikety sa starajú o kratšiu prípravu a zabraňujú nákladnému chybnému etiketovaniu.

Plug-In® etikety majú na svojom podkladovom papieri kód, v ktorom sú uložené najdôležitejšie informácie o etikete (špecifikácia etikety a číslo SAP) a parametre stroja závislé od prístroja. Prostredníctvom tohto dvojdimenzionálneho čiarového kódu sa etiketa jednoznačne identifikuje, zaručí sa pravosť a vďaka tomu je prístroj schopný sťahovať údaje PLU patriace k produktu a automaticky sa nastaviť tak, aby sa realizovali oblasti vtlačenia a individuálne nastavenia bez zásahu operátora.

 

Súčasne sa umožní Cross-Check, ktorý pripradí správne PLU správnej etikete. Takto odpadne zdroj chýb nesprávneho etiketovania. Používaním originálnych dielov sa predĺži životnosť a znížia sa celkové náklady na vlastníctvo. Táto funkčná etiketa bola exkluzívne vyvinutá pre označovač cenou GLM-Ievo a etikety Bizerba kvality »BRL 70« a »BRL 90«.

Zlatý klinec

  • sa informácie o etiketách môžu použiť pre Label Management
  • Zvýšenie priebežného výkonu etiketovania o 20 % vďaka rýchlosti tlače 300 mm/s
  • Automatizované nastavenie prístroja a riadenie prostredníctvom zákazníckeho čísla PLU a údajov uložených v kóde etikety
  • Skúška materiálu etikiet (BRL 90 povolí High-Speed Mode, BRL 70 nie je podporovaný)

Obrázky k produktom a technické informácie sa môžu odlišovať a nemusia byť prípadne k dispozícii vo Vašej krajine.

Systém Plug-In®Label ponúka užívateľovi množstvo nových možností. Napríklad umožňuje zákazníkovi dodanie potrebných etikiet "just-in-time", čím sa mu znížia náklady na skladovanie.

 

Znaky kvality

Momentálne je možná rýchlosť tlače 300 milimetrov za sekundu s výkonom 200 balení za minútu. Označovač samostatne dohliada na to, aby sa táto maximálna rýchlosť požívala iba pri termoetiketách, ktoré sú dimenzované aj na túto rýchlosť. Bezpečnostná kontrola zaručí pri každej šarži optimálne výsledky tlače pri čiarových kódoch a informačných textoch, bezchybnú čitateľnosť, a tým nižšiu mieru odmietnutia výrobkov zo strany obchodníkov.

Typ Vlastnosť Lepidlo Hmotnosť
BRL 70 Kvalita SuperiorTop: s vysoko vyvinutou tepelnou citlivosťou; s dodatočnou mimoriadnou ochranou povrchu na vrchnej a spodnej strane;
Oblasť použitia: pre rýchlosť tlače do 200 mm/s
BK 002 C; BK 002 B: BK 003 C; BK 003 B; BK 304;
BK 2088
75 g/qm
BRL 90 Kvalita PremiumTop s vysoko vyvinutou tepelnou citlivosťou; s dodatočnou mimoriadnou ochranou povrchu na vrchnej a spodnej strane;
Oblasť použitia: pre rýchlosť tlače do 300 mm/s
BK 002 C; BK 002 B: BK 003 C; BK 003 B; BK 304;
BK 004
BK 2088
75 g/qm

Súbory na stiahnutie

Potrebujete viac informácií alebo by ste chceli požiadať o cenovú ponuku?

 

Tešíme sa na Vašu požiadavku.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.

Zladené produkty